PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Metodologie moderních a soudobých dějin - JTD003
Anglický název: Methodology of Modern and Contemporary History  
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.
prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.
Patří mezi: Area Studies
Mezinárodní teritoriální studia DK_MTS
Mezinárodní teritoriální studia DP_MTS
Modern history
Moderní dějiny DK_MD
Moderní dějiny DP_MD
Je neslučitelnost pro: JMD019
Je prerekvizitou pro: JTD010
Je záměnnost pro: JMD019
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (30.01.2022)

Cílem semináře je prodiskutovat některé vybrané koncepty z oblasti moderních dějin na základě četby jednotlivých dějepisných textů, reprezentujících příslušné přístupy. Seminář je koncipován do celkem osmi diskusních sezení, na nichž budou probrány jednotlivé koncepty a texty.

 

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (30.01.2022)

viz sylabus

 

Metody výuky
Poslední úprava: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (30.01.2022)

Seminář

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (30.01.2022)

30 % Pravidelná příprava na hodinu a odevzdání výpisků z povinné literatury

70 % Na základě přípravy aktivní účast na semináři

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (14.02.2022)


[student si vybírá vždy jednu knihu z níže uvedených subtémat. Do pondělí do 8:00 před seminářem nahraje do sdílené složky shrnutí knihy]

 

1. Sociální dějiny

Geoff ELEY: A Crooked Line. From Cultural History to the History of Society

JONES, Gareth Stedman: Languages of Class: Studies in English Working Class History, 1832-1982, Cambridge, 1983.

THOMSPON, E. P.: The Making of the English Working Class, 1966 (úvod a alespoň Part Two nebo Part Three)

HITZER, Bettina / WELSKOPP, Thomas (eds.), Die Bielefelder Sozialgeschichte. Klassische

2. Kulturní dějiny, mikrohistorie, Alltagsgeschichte

GINZBURG, Carlo. Sýr a červi: svět jednoho mlynáře kolem roku 1600. Vyd. 1. Praha: Argo, 2000. 223 s. Guinzburg

Emmanuel LE ROY LADURIE: Montaillou, okcitánská vesnice v letech 1294-1324 (Montaillou, village occitan) (1975

Alf LÜDTKE: The history of everyday life: reconstructing historical experiences and ways of life. Princeton: Princeton University Press, [1995] [Foreword, Chapter 1, 2, 7, 8]

3. Revoluce, kulturní dějiny politiky

HUNT, Lynn. Francouzská revoluce: politika, kultura, třída. 1. vyd. Brno

KRAPFL, James. Revoluce s lidskou tváří: politika, kultura a společenství v Československu v letech 1989-1992. Překlad Andrea Patrasová. V Praze: Rybka Publishers, 2016. 376 stra

4. Identita, nacionalismus

BRUBAKER, Rogers. Nationalist politics and everyday ethnicity in a Transylvanian town. Princeton: Princeton University Press, [2008]

Bergholz: Violence as a generative force. Identity, nationalism in a Balkan community

5. Global History

CONRAD, Sebastian. Globalisation and the nation in imperial Germany. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. vii, 497 s. New studies in European history. ISBN 978-0-521-76307-3.

6. Environmentální dějiny, člověk a příroda

MITCHELL, Timothy. Carbon democracy: political power in the age of oil. London: Verso, 2011

JOSEPHSON, Paul R. Industrialized nature: brute force technology and the transformation of the natural world. Washington: Island Press, ©200

Piet H. NIENHUIS: Environmental History of the Rhine–Meuse Delta. An ecological story on evolving human–environmental relations coping with climate change and sea-level rise, 2008.

7. Otroctví, rasismus

Sven BECKERT, Empire of Cotton: A Global History, New York 2015

8. Postkoloniální studia

James S. SCOTT, Decoding Subaltern Politics: Ideology, Disguise, and Resistance in Agrarian Politics, Abingdon 2013

 

Předpokládá se základní obeznámenost s oborem v rozsahu níže uvedené základní
literatury:
 
BURKE, Peter. Co je kulturní historie?. 1. vyd. v českém jazyce. Praha: Dokořán, 2011.
BURKE, Peter. Francouzská revoluce v dějepisectví: škola Annales (1929-1989). Vyd. 1.
Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2004. 
IGGERS, Georg G. Dějepisectví ve 20. století: od vědecké objektivity k postmoderní výzvě.
Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2002
STORCHOVÁ, Lucie a kol. Koncepty a dějiny: proměny pojmů v současné historické vědě.
Vyd. 1. V Praze: Scriptorium, 2014.

 

 

Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (30.01.2022)

Předpokládá se základní obeznámenost s oborem v rozsahu níže uvedené základní literatury:

 

BURKE, Peter. Co je kulturní historie?. 1. vyd. v českém jazyce. Praha: Dokořán, 2011.

BURKE, Peter. Francouzská revoluce v dějepisectví: škola Annales (1929-1989). Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2004. 

IGGERS, Georg G. Dějepisectví ve 20. století: od vědecké objektivity k postmoderní výzvě. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2002

STORCHOVÁ, Lucie a kol. Koncepty a dějiny: proměny pojmů v současné historické vědě. Vyd. 1. V Praze: Scriptorium, 2014.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK