PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Pravidelné konzultace I - JTD011
Anglický název: Regular Consultations I
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.
prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.
Patří mezi: Area Studies
Mezinárodní teritoriální studia DK_MTS
Mezinárodní teritoriální studia DP_MTS
Modern history
Moderní dějiny DK_MD
Moderní dějiny DP_MD
Je prerekvizitou pro: JTD010, JTD012
Anotace -
Studenti jsou povinni pravidelně konzultovat své disertační práce se svými školiteli, popř. s dalšími odborníky v rozsahu nejméně 4 konzultace v každém akademickém roce.
Poslední úprava: Kubát Michal, prof. PhDr., Ph.D. (18.02.2021)
Cíl předmětu -
Cílem předmětu je pravidelně konzultovat disertační výzkum.
Poslední úprava: Kubát Michal, prof. PhDr., Ph.D. (18.02.2021)
Podmínky zakončení předmětu -
Podmínkou zakončení předmětu jsou pravidelné konzultace disertačního výzkumu.
Poslední úprava: Kubát Michal, prof. PhDr., Ph.D. (18.02.2021)
Literatura -
Literatura není vzhledem k povaze předmětu zadána.
Poslední úprava: Kubát Michal, prof. PhDr., Ph.D. (18.02.2021)
Metody výuky -
Metody výuky nejsou vzhledem k povaze předmětu určeny.
Poslední úprava: Kubát Michal, prof. PhDr., Ph.D. (18.02.2021)
Požadavky ke zkoušce -
Zkouška není vzhledem k povaze předmětu vyžadována.
Poslední úprava: Kubát Michal, prof. PhDr., Ph.D. (18.02.2021)
Sylabus -
Sylabus není vzhledem k povaze předmětu sestaven.
Poslední úprava: Kubát Michal, prof. PhDr., Ph.D. (18.02.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK