PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Academic Writing in Czech - JTB126
Anglický název: Academic Writing in Czech
Český název: Psaní odborných textů
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (10)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Karolína Nováková
Vyučující: Mgr. Karolína Nováková
Prerekvizity : {Skupina prerekvizit pro BP_HAS - 3. ročník}
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Karolína Nováková (06.02.2024)
Seminář se věnuje rozvoji dovednosti psaní pro akademické účely. Na základě různých typů odborných textů se studenti seznámí se strategiemi a postupy akademického psaní. Osvojí si nezbytné fráze, obraty a gramatické struktury, které jsou pro tyto typy typické. Nabyté znalosti studenti v semináři prakticky využijí a procvičí při tvorbě vlastních písemných výstupů.
Hlavní okruhy:
- Formální dopis
- Resumé
- Abstakt
- Interpreatce grafu
- Esej, úvaha
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Karolína Nováková (06.02.2024)

Cílem předmětu je rozvoj dovednosti psaní pro akademické účely.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Karolína Nováková (06.02.2024)

Aktivní podíl na práci v semináři, maximálně dvě neomluvené neúčasti; I v případě neúčasti je student povinen vypracovat domácí úkoly zadané v semináři.

Odevzdání všech úkolů. Zadání, forma a termíny odevzdání – viz níže

Týden

Úkol       odevzdat elektronicky do e-mailu do 11:59 před lekcí

Příklady útvaru vložit buďto el. odkazem nebo jako fotografii/sken

1

1/ Sumarizace do 2-3 vět: Minuta z historie | Stream

2/ CB1 L9 cv 4/300, 5/301

3/ Psaní - Plná moc

2

1/ Sumarizace do 2-3 vět: Minuta z historie | Stream

2/ CB1 L9 cv. 2/306, 4+5/307

3/ Psaní – fráze a obraty typické pro Formální dopis (12-15)

3

1/ Sumarizace do 2-3 vět: Minuta z historie | Stream

2/ CB1 L10 cv. 2/336, 4/337, 5+6/338,

3/ Psaní – Formální dopis

4

1/ Sumarizace do 2-3 vět: Minuta z historie | Stream

2/ CB1 L10 cv. 2/343, 5+6/344

3/ Psaní – příklady resumé (3-4)

5

1/ Sumarizace do 2-3 vět: Minuta z historie | Stream

2/ CB2 L1 Text Alice Flemrová: Ztraceni v překladu – 6/28, 4/28+29

3/ Psaní – příklady abstraktů (3-4)

6

1/ Sumarizace do 2-3 vět: Minuta z historie | Stream

2/ CB2 L1 Text Gymnázium Open Gate-s.40+41, 6+7/41

3/ Psaní – klíčová slova pro vlastní resumé

7

1/ Sumarizace do 2-3 vět: Minuta z historie | Stream

2/ CB2 L2 cv. 2/64, 4/65, 5/65-66, 6/66

3/ Psaní - resumé pro vlastní textu

8

 

9

1/ Sumarizace do 2-3 vět: Minuta z historie | Stream

2/ L2 Text Etiketa – s. 78+79, 7/79,80

3/ Psaní – příklady úvahy (2-3)

10

1/ Sumarizace do 2-3 vět: Minuta z historie | Stream

2/ CB2 L3 cv. 5/105-106, 6/106

3/ Psaní – fráze a typické obraty pro úvahu (10-15)

11

1/ Sumarizace do 2-3 vět: Minuta z historie | Stream

2/ CB2 L3 Text Chinaski – s. 117, 9/119, 10a,b/120

3/ Psaní – fráze a typické obraty pro interpretaci grafu (10-15)

12

1/ Sumarizace do 2-3 vět: Minuta z historie | Stream

2/ CB2 L4 cv. 6/160, 8a,b,b/161

3/ Psaní – příklady popisů  a interpretací grafů (3-4)

13

 

 

 

Hodnocení studentů je založeno na škále písmen A-F, která vychází z Opatření děkanky číslo 20/2019 (https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-20/2019)

  • 91% a více        => A
  • 81-90%             => B
  • 71-80%             => C
  • 61-70%             => D
  • 51-60%             => E
  • 0-50%               => F

Více viz. SMĚRNICE S_SO_002: Organizace zkouškových termínů, kontrol studia a užívání klasifikace A–F na FSV UK.

 

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Karolína Nováková (06.02.2024)

Literatura

Tištěné zdroje:

Bischofová, J., Hasil, J., Hrdlička, M., Kramářová, J. Čeština pro středně a více pokročilé. Praha: Karolinum 1999.

Hradilová, D. a kol.: Czech it up 4! Čeština pro cizince. Úroveň B2. Učebnice. Olomouc 2020.

Hradilová, D. a kol.: Czech it up 5! Čeština pro cizince. Úroveň C1. Učebnice. Olomouc 2019.

Kestřánková, M. a kol.: Čeština pro cizince. Úroveň B1. Učebnice. Brno: Edika 2016.

Kestřánková, M. a kol.: Čeština pro cizince. Úroveň B2. Učebnice. Brno: Edika 2013.

Zbíral, R. Příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných prací. Linde, Praha 2009.

 

Elektronické zdroje:

Český národní korpus. Ústav českého národního korpusu. Dostupné na http://ucnk.ff.cuni.cz

Internetová jazyková příručka: Internetová jazyková příručka (cas.cz)

Minuta z historie | Stream

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Karolína Nováková (06.02.2024)

Slovní monologické: vysvětlovací, instruktážní

Slovní dialogické: vyjasňování, tázání se, hledání příkladů

Názorně demonstrační: práce s myšlenkovými mapami, video

Dovednostně-praktické: napodobování, produkce textu

 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Karolína Nováková (06.02.2024)

Týden

 

Psaní

Čeština pro cizince B1, B2 (CB1, CB2)

Úkol       odevzdat elektronicky do e-mailu do 11:59 před lekcí

Příklady útvaru vložit buďto el. odkazem nebo jako fotografii/sken

1

16. 2.

Plná moc

Czech it up C1, s. 44

L9 Text Procházka po Praze – s. 298+299+300, 2/298

1/ Sumarizace do 2-3 vět: Minuta z historie | Stream

2/ CB1 L9 cv 4/300, 5/301

3/ Psaní - Plná moc

2

23. 2.

Formální dopis

Czech it up C1, s. 58

L9 Text Olomouc – s. 306+307

 

1/ Sumarizace do 2-3 vět: Minuta z historie | Stream

2/ CB1 L9 cv. 2/306, 4+5/307

3/ Psaní – fráze a obraty typické pro Formální dopis (12-15)

3

2. 3.

Formální dopis

Czech it up C1, s. 59

L10 Text Zprávy – s. 336+337

 

1/ Sumarizace do 2-3 vět: Minuta z historie | Stream

2/ CB1 L10 cv. 2/336, 4/337, 5+6/338,

3/ Psaní – Formální dopis

4

9. 3.

Resumé

Zbíral 5.3.2 Forma zapojení autora

L10 Text Ondřej Neff – s. 343, 344

 

1/ Sumarizace do 2-3 vět: Minuta z historie | Stream

2/ CB1 L10 cv. 2/343, 5+6/344

3/ Psaní – příklady resumé (3-4)

5

16. 3.

Abstrakt

Zbíral 5.3.2 Stylistika a srozumitelnost textu

L1 Text Alice Flemrová: Ztraceni v překladu – s. 27+28, 3/27, 4/28+29

1/ Sumarizace do 2-3 vět: Minuta z historie | Stream

2/ CB2 L1 Text Alice Flemrová: Ztraceni v překladu – 6/28, 4/28+29

3/ Psaní – příklady abstraktů (3-4)

6

23. 3.

Resumé/Abstrakt - Klíčová slova

Zbíral 6.5 Závěr vs. shrnutí

L1 Text Petr Kellner – s. 39

1/ Sumarizace do 2-3 vět: Minuta z historie | Stream

2/ CB2 L1 Text Gymnázium Open Gate-s.40+41, 6+7/41

3/ Psaní – klíčová slova pro vlastní resumé

7

30. 3.

Resumé

 

L2 Text Neverbální komunikace – s. 64+65

1/ Sumarizace do 2-3 vět: Minuta z historie | Stream

2/ CB2 L2 cv. 2/64, 4/65, 5/65-66, 6/66

3/ Psaní - resumé pro vlastní textu

8

6. 4.

děkanské volno

 

 

9

20. 4.

Úvaha

Czech it up B2, s. 114

L2 Text Ladislav Špaček text A – s. 77, 5/77

1/ Sumarizace do 2-3 vět: Minuta z historie | Stream

2/ L2 Text Etiketa – s. 78+79, 7/79,80

3/ Psaní – příklady úvahy (2-3)

10

27. 4.

Esej

Czech it up B2, s. 114

L3 Text Úspěšný podnikatel – s. 104, 105; 1,2,3/103-104,

1/ Sumarizace do 2-3 vět: Minuta z historie | Stream

2/ CB2 L3 cv. 5/105-106, 6/106

3/ Psaní – fráze a typické obraty pro úvahu (10-15)

11

4. 5.

Interpretace grafu

Handout

L4 Text Vedoucí – s. 118, 5/118, 6+7+8/119

1/ Sumarizace do 2-3 vět: Minuta z historie | Stream

2/ CB2 L3 Text Chinaski – s. 117, 9/119, 10a,b/120

3/ Psaní – fráze a typické obraty pro interpretaci grafu (10-15)

12

11. 5.

Interpretace grafu

Handout

L4 Text Ať žijí duchové - s. 160, 4+5/160

1/ Sumarizace do 2-3 vět: Minuta z historie | Stream

2/ CB2 L4 cv. 6/160, 8a,b,b/161

3/ Psaní – příklady popisů  a interpretací grafů (3-4)

13

18.5.

rezerva

 

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK