PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Lexical-Stylistic Seminar - JTB124
Anglický název: Lexical-Stylistic Seminar
Český název: Lexikálně-stylistická cvičení
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 2 (3)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Karolína Nováková
Vyučující: Mgr. Karolína Nováková
Prerekvizity : {Skupina prerekvizit pro BP_HAS - 3. ročník}
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Karolína Nováková (22.09.2023)
Základem semináře jsou jazyková analýza autentických a didaktických textů, stylistické rozlišování jednotlivých rovin, žánrové ukotvení odpovídající úrovni jazyka a produkce jednotlivých útvarů. V semináři se pracuje s různými útvary a stylistickými polohami, studenti se seznamují se základní stratifikací češtiny. Důraz se klade na volbu správných a vhodných jazykových i komunikačních prostředků.
Tematické okruhy:
- soukromá a neformální komunikace
- písemná a ústní komunikace
- formální komunikace
- veřejné písemnosti
- zpráva, oznámení, inzerát, návod, žádost, recenze, stížnost, životopis, motivační dopis, publicistický text, literární / umělecký útvar
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Karolína Nováková (22.09.2023)

Cílem semináře je rozšíření slovní zásoby a využití lexikální báze v komunikačních situacích směrem k lepšímu a přesnějšímu vyjádření v češtině.

Deskriptory
Poslední úprava: Mgr. Karolína Nováková (22.09.2023)

Komunikace: soukromá, neformální, formální, písemná, ústní  

Stratifikace češtiny: čeština spisovná, nespisovná, obecná, dialekty, archaismy, expresivita, odborná, zájmová a profesní komunikace

Slohové útvary: zpráva, oznámení, inzerát, návod, žádost, recenze, stížnost, životopis, motivační dopis, publicistický text, literární útvar

Typy vět podle komunikační funkce

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Bc. Sára Lochmanová (05.10.2023)

Docházka. Tolerovány 2 absence.

Aktivní účast na semináři.

Odevzdání všech úkolů. Zadání, forma a termíny odevzdání – viz níže

Více viz. SMĚRNICE S_SO_002: Organizace zkouškových termínů, kontrol studia a užívání klasifikace A–F na FSV UK.

Úkoly

1/ 10 jevů mluveného projevu – zdroj seriál „Semestr“

2/ 2 příklady slohového útvaru, ke každému textu vytvořit 4-5 otázek

3/ Slovotvorba: vytvořit odvozená slova minimálně k 10 slovům z textu z učebnice Čeština pro cizince B1

Odevzdat: elektronicky do Moodlu do 8:59 před lekcí

Příklady slohového útvaru vložit buďto el. odkazem nebo jako fotografii/sken

Týden

 

1

1/ # Září | Stream 10:35-23:15

2/ útvar: zpráva

3/ text: Tatrovkou kolem světa – s. 138, 139

Termín odevzdání: elektronicky do Moodlu do 13. 10., 8:59 h

2

1/ # Říjen | Stream 0:00-14:40

2/ útvar: oznámení

3/ text: Od silonek k džínům s. 156, 157

Termín odevzdání: elektronicky do Moodlu do 20. 10., 8:59 h

3

1/ # Říjen | Stream 14:40-24:45

2/ útvar: návod

3/ text: Baťa – s.  165

Termín odevzdání: elektronicky do Moodlu do 27. 10., 8:59 h

4

1/ # Listopad | Stream 0:00-12:30

2/ útvar: stížnost

Termín odevzdání: elektronicky do Moodlu do 3. 11., 8:59 h

5

1/ # Listopad | Stream 12:30-22:05

2/ útvar: reklamace

3/ text: Žádost o místo grafika – s.  193

Termín odevzdání: elektronicky do Moodlu do 10. 11., 8:59 h

6

1/ # Prosinec | Stream 0:00-11:15

2/ útvar: životopis

3/ text: Životopis – s. 196, 197

Termín odevzdání: elektronicky do Moodlu do 17. 11., 8:59 h

7

1/ # Prosinec | Stream 11:15-21:56

2/ útvar: Motivační dopis

 

Termín odevzdání: elektronicky do Moodlu do 24. 11., 8:59 h

8

1/ # Leden | Stream 0:00-12:25

2/ útvar: dotazník

3/ text: Cizinci pracující v ČR s. 205 + Problémy aneb neflexibilní úřadování – s. 206

Termín odevzdání: elektronicky do Moodlu do 1. 12., 8:59 h

9

1/ # Leden | Stream 12:25-25:20

2/ útvar: reklama

3/ text: Pivní lázně s. 235-236

Termín odevzdání: elektronicky do Moodlu do 8. 12., 8:59 h

10

1/ # Únor | Stream 0:00-9:50

2/ útvar: inzerát

3/ text: Otto Wichterle – s. 241-242

Termín odevzdání: elektronicky do Moodlu do 15. 12., 8:59 h

11

1/ # Únor | Stream 9:50-15:30

2/ útvar: recenze

3/ text: Seznamka – s. 267-268

Termín odevzdání: elektronicky do Moodlu do 22. 12., 8:59 h

12

1/ text: Bohumil Hrabal – s. 273-274

Termín odevzdání: elektronicky do Moodlu do 5. 1., 8:59 h

13

0

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Karolína Nováková (22.09.2023)

Tištěné zdroje:

Kestřánková, M. a kol.: Čeština pro cizince. Úroveň B1. Učebnice. Brno: Edika 2016.

Hradilová, D. a kol.: Czech it up 4! Čeština pro cizince. Úroveň B2. Učebnice. Olomouc 2020.

Hradilová, D. a kol.: Czech it up 4! Čeština pro cizince. Úroveň B2. Cvičebnice. Olomouc 2020.

Bischofová, J., Hasil, J., Hrdlička, M., Kramářová, J. Čeština pro středně a více pokročilé.  

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Praha: Academia, 1998.

Martincová, O. a kol. Nová slova v češtině. Slovník neologismů. Praha: Academia, 1998.

Pala, K., Všianský, J. Slovník českých synonym. Praha: NLN, 1994.

 

Elektronické zdroje:

Databáze heslářů ÚJČ ČSAV: Databáze heslářů (cas.cz)

Internetová jazyková příručka: Internetová jazyková příručka (cas.cz)

Kadeřnictví | Stream

Semestr | Stream

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Jiřina Tomečková (26.09.2023)
Seminář rozšířuje slovní zásobu na lexikální bázi v komunikačních situacích směrem k lepšímu a přesnějšímu vyjádření v češtině.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Karolína Nováková (22.09.2023)

týden

 

Písemný a mluvený projev

Lexikální rozbor - kolokace, idiomy, přirovnání

Stratifikace češtiny

Útvary

Slovotvorba

 

Úkol

1/ 10 jevů mluveného projevu – zdroj seriál „Semestr“

2/ 2 příklady slohového útvaru, ke každému textu vytvořit 4-5 otázek

3/ Slovotvorba: vytvořit odvozená slova minimálně k 10 slovům z textu z učebnice Čeština pro cizince B1

Odevzdat: elektronicky do Moodlu do 8:59 před lekcí

Příklady slohového útvaru vložit buďto el. odkazem nebo jako fotografii/sken

 

 

Studijní literatura, zdroje

 

 

 

Semestr | Stream

(minutáž)

Kadeřnictví | Stream

(minutáž)

 

Czech it up! 4

(CIU)

Elektronické handouty

Čeština pro cizince B1

(CB1)

 

1

6. 10.

# Září | Stream  0:00-10:35

Je modeling opravdu takové terno? | Stream 6:16

Spisovná a nespisovná čeština – s. 14

Zpráva (CIU s. 86, 87)

L4 Text Tatrovkou kolem světa – s. 138, 139; 2/138

1/ # Září | Stream10:35-23:15

2/ útvar: zpráva

3/ text: Tatrovkou kolem světa – s. 138, 139

Termín odevzdání: elektronicky do Moodlu do 13. 10., 8:59 h

2

13. 10.

# Září | Stream  10:35-23:15

Je vegetariánství zdravé? | Stream 6:19

Spisovná a běžně mluvená čeština – s. 28 + 2/29

oznámení

L5 Text Od silonek k džínům – s. 156-158; 2a,b/156, 5+9/158, 7/159

1/ # Říjen | Stream0:00-14:40

2/ útvar: oznámení

3/ text: Od silonek k džínům s. 156, 157

Termín odevzdání: elektronicky do Moodlu do 20. 10., 8:59 h

3

20. 10.

# Říjen | Stream 0:00-14:40

Je přátelství důležitější než rodina? | Stream 6:00

Expresivita a slova citově zabarvená – s. 42

návod

Čtení: B

Text I Baťa – s. 165, 2/165/, 4/167

1/ # Říjen | Stream 14:40-24:45

2/ útvar: návod

3/ text: Baťa – s.  165

Termín odevzdání: elektronicky do Moodlu do 27. 10., 8:59 h

4

27. 10. děkanské volno

# Říjen | Stream 14:40-24:45

 

 

stížnost

 

1/ # Listopad | Stream 0:00-12:30

2/ útvar: stížnost

Termín odevzdání: elektronicky do Moodlu do 3. 11., 8:59 h

5

3. 11.

# Listopad | Stream 0:00-12:30

Jak nejlépe zvládat stresové situace? | Stream 6:09

Odborná, zájmová a profesní komunikace + 6,7/57

reklamace

Čtení. Text I Žádost o místo grafika – s. 193, cv. 2/193

1/ # Listopad | Stream 12:30-22:05

2/ útvar: reklamace

3/ text: Žádost o místo grafika – s.  193

Termín odevzdání: elektronicky do Moodlu do 10. 11., 8:59 h

6

10. 11.

# Listopad | Stream 12:30-22:05

Jak poznat lháře? | Stream 6:30

Neologizmy a archaismy – s. 70

životopis

Text II Životopis – s. 196-197; cv. 9/197

1/ # Prosinec | Stream 0:00-11:15

2/ útvar: životopis

3/ text: Životopis – s. 196, 197

Termín odevzdání: elektronicky do Moodlu do 17. 11., 8:59 h

7

17. 11. volno

# Prosinec | Stream 0:00-11:15

 

 

motivační dopis

 

1/ # Prosinec | Stream 11:15-21:56

2/ útvar: Motivační dopis

 

Termín odevzdání: elektronicky do Moodlu do 24. 11., 8:59 h

8

24. 11.

# Prosinec | Stream 11:15-21:56

Je lepší být manželka, anebo žít na psí knížku? | Stream 6:28

Internacionální slova a odborné termíny – s. 84 + 5/85

dotazník

Cizinci pracující v ČR s. 205 + Problémy aneb neflexibilní úřadování – s. 206, cv. 2/205, 4/207

1/ # Leden | Stream 0:00-12:25

2/ útvar: dotazník

3/ text: Cizinci pracující v ČR s. 205 + Problémy aneb neflexibilní úřadování – s. 206,

Termín odevzdání: elektronicky do Moodlu do 1. 12., 8:59 h

9

1. 12.

# Leden | Stream 0:00-12:25

Může tetování zvýšit atraktivitu? | Stream 6:20

Typy vět podle komunikační funkce – s. 93

reklama

Pivní lázně s. 235- 236; cv. 3/235, 7/237

1/ # Leden | Stream 12:25-25:20

2/ útvar: reklama

3/ text: Pivní lázně s. 235-236

Termín odevzdání: elektronicky do Moodlu do 8. 12., 8:59 h

10

8. 12.

# Leden | Stream 12:25-25:20

Je pro dítě důležitý biologický otec? | Stream 6:22

Jazykové prostředky k navázání a udržení kontaktu v komunikaci – s. 98

inzerát

Text Otto Wichterle – s. 241-242; 3/241, 242; 7/242,243

1/ # Únor | Stream 0:00-9:50

2/ útvar: inzerát

3/ text: Otto Wichterle – s. 241-242

Termín odevzdání: elektronicky do Moodlu do 15. 12., 8:59 h

11

15. 12.

# Únor | Stream 0:00-9:50

Fungují horoskopy, i když na ně nevěříte? | Stream 6:00

Slova knižní a básnická – s. 112

recenze

Seznamka – s.267-268; 3/267, 6/268, 7/269

1/ # Únor | Stream 9:50-15:30

2/ útvar: recenze

3/ text: Seznamka – s. 267-268

Termín odevzdání: elektronicky do Moodlu do 22. 12., 8:59 h

12

22. 12.

# Únor | Stream 9:50-15:30

Je rozumné vstoupit dvakrát do stejné řeky? | Stream  6:16

Obecná čeština a dialekty – s. 126 a 127

 

Bohumil Hrabal 2/273, 3/274, 4/275

1/ text: Bohumil Hrabal – s. 273-274

Termín odevzdání: elektronicky do Moodlu do 5. 1., 8:59 h

13

5. 1.

Rezerva

 

 

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK