PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2018/2019
  
Soudobé dějiny Dálného východu - JMB513
Anglický název: Contemporary History of the Far East
Zajišťuje: Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 9
E-Kredity: 9
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:4/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 25 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D.
Vyučující: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D.
Neslučitelnost : JMB001
Prerekvizity : JMB507, JMB508, JMB509, JMB510, JMB511, JMB512
Anotace
Poslední úprava: SYKORA (05.12.2011)
Kurz je zaměřen na objasnění charakteristických rysů vývoje zemí Dálného východu. Vzhledem k odlišnostem jejich historického vývoje v průběhu předmoderních a moderních dějin, stejně jako spletitosti společenských vztahů v poválečném období, je obsah výuky orientován spíše na pochopení klíčových problémů daného teritoria jako celku než na podrobnou analýzu vnitřního vývoje jednotlivých zemí.
Literatura
Poslední úprava: SYKORA (28.11.2013)

Povinná studijní literatura (konkrétní kapitoly z jednotlivých titulů budou upřesněny během přednášky v blokové výuce):

Eckert C. J.; Lee, Ki-baik; Lew, Young Ick; Robinson, M.; Wagner , E. W., Dějiny Koreje, Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2001, IBSN 80-7106-411-4

Fairbank, J. F., Dějiny Číny, Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 1998, IBSN 80-7106-249-9 Pempel, T. J., Regime Shift: Comparative Dynamics of the Japanese Political Economy, Ithaca, N.Y., Cornell University Press, 1998, ISBN 08-0143-532-3

Reischauer, E. O.; Craig, A. M, Dějiny Japonska, 2. doplněné vydání, Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2009, IBSN 978-80-7106-513-5

Tituly k interpretaci jsou uvedeny v Čítance (Reader)

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D. (24.10.2019)

Formy kontroly studia předmětu: Zkouška

a) studenti se účastní blokové výuky ve stanovených termínech

b) studenti jsou povinni v rámci samostudia jedenkrát za semestr přečíst a v písemné podobě (v rozsahu 3 normostran plus povinný poznámkový aparát) předložit interpretaci textu, který si vyberou ze studijního materiálu - "čítanky"). Po dohodě s vyučujícím mohou použít k interpretaci i jiný akademický text vztahující se k dané problematice. V případě vlastního textu je třeba odevzdat s intepretací i příslušný text.

c) předmět je ukončen písemnou zkouškou v podobě seminární práce (rozsah 15 normostran plus přílohy, tj. povinný poznámkový aparát, seznam literatury, tabulky, grafy atd.) na dohodnuté téma (nutná předchozí konzultace s vyučujícím), která bude odevzdána a vyhodnocena ve stanovených termínech v rámci řádného zkouškového období a oznámkována

d) termín pro odevzdání interpretace a seminární práce: 17. 2. 2020.   

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK