PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Dvě století střední Evropy II - JMB404
Anglický název: Two centuries of Central Europe II
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:4/2, Zk [HT]
Počet míst: 2 / 2 (160)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.
Vyučující: Mgr. Ondřej Klípa, Ph.D.
prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc.
Mgr. Lukáš Perutka, Ph.D.
PhDr. Petr Šafařík
doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.
Neslučitelnost : JMB004
Prerekvizity : JMB403
Je neslučitelnost pro: JMB004
Je prerekvizitou pro: JMB413, JMB414, JMB407, JMB412, JMB409, JMB410, JMBZ196, JMB411, JMB408
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout DSSE_zkouska_okruhy_2018.doc doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.
stáhnout Dvě století střední Evropy II_sylabus_Perutka.docx Sylabus Perutka DSSE II Mgr. Lukáš Perutka, Ph.D.
stáhnout IMS-Kocian-sylabus-MB404 (LS17-18).doc sylabus Markéta Mrzenová
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (03.02.2019)
Druhá část kurzu moderních dějin střední Evropy pojednává o vývoji tohoto regionu od druhé světové války do nedávné současnosti. Pozornost věnuje zemím V-4 a vývoji v Německu a Rakousku v širším evropskéma globálním kontextu. Sleduje formování, vývoj a rozpad místních komunistických režimů, transformační trendy 90. let 20. století, vstup středoevropských zemí do NATO a EU, finanční krizi 2007-2009 a první projevy populistických a autoritářských trendů ve středoevropských společnostech a státech, přičemž se zaměřuje na politické, socio-ekonomické i kulturní dění.

Kurz je složen z přednášky a šesti satelitních seminářů:
Kultura a politika ve střední Evropě po roce 1945 (Šafařík Petr)
Média ve střední Evropě po roce 1945 (Šafařík Petr)
Migrace po roce 1945 (Klípa Ondřej)
Politická hnutí a programy ve střední Evropě mezi dvěma světovými válkami(Kocian Jiří)
Transatlantické vazby po roce 1945 (Perutka Lukáš)
Válka, společnost a politika ve střední Evropě po roce 1945(Čížek Martin(
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (01.02.2019)

Cílem kurzu je:

1. Formou přednášky vysvětlit příčiny prosazení komunistických režimů, jejich základních vývojových trendů a rozpadu, historické a inovační trendy postkomunistické transformace v souvislosti s měnícím se mezinárodním prostředím a postupným začleňováním střední Evropy do západních struktur NATO/EU a příčiny a vnější kontext krizových trendů v ekonomické i socio-politické a kulturné sféře

2. Formou semináře procvičit a prodiskutovat vybrané problémy dějiny střední Evropy po druhé světové válce.

3. Formou písemnou i ústní ověřit stupeň pochopení a zvládnutí přednášené a procvičované látky na úrovni znalosti a schopnosti tuto znalost použít při vysvětlení zadaných otázek.

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (07.03.2019)

Povinná literatura:

Křen Jan, Dvě století střední Evropy, Praha 2005

Magocsi Paul, Historical Atlas of Central Europe: Third Revised and Expanded Edition. University of Toronto Press 2018

 

Doporučená literatura:

Braudel Fernand, Dynamika kapitalismu, Argo Praha 1999

Friedl Jiří, Jurek Tomasz, Řezník Miloš, Wihoda Martin, Dějiny Polska. Praha 2017

Gilbert Martin, Židé ve 20. století, Praha 2002

Judt Tony, Zapomenuté 20. století: Eseje, události, politika. Praha 2019

Kontler László, Dějiny Maďarska, Praha 2001

Kováč Dušan, Dějiny Slovenska, Praha 1998

Müller Helmut, Dějiny Německa.Praha 1995

Ouředník Patrik, Europeana. Stručné dějiny dvacátého věku, Praha 2001

Veber Václav et al., Dějiny Rakouska, Praha 2002

Vykoukal Jiří, Litera Bohuslav, Tejchman Miroslav, Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989, Praha 2000

Wandycz Piotr, Střední Evropa v dějinách od středověku do současnosti, Praha 1998

Metody výuky
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (01.02.2019)

V rámci kurzu jsou využity následující metody:

1. Přednáška vysvětlující hlavní body poválečných dějin střední Evropy a poskytující orientaci v nich jako předpoklad pro další práci s povinnou literaturou a její zvládnutí

2. Seminář procvičující formou diskuse stupeň zvládnutí probírané tématiky

3. Písemné a ústní zkoušení ověřující úroveň znalostí a schopnosti s nimi pracovat při řešení a vysvětlování zadaných otázek a problémů

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (18.02.2019)

Hlavní témata:

1. Nacismus a střední Evropa - rozvrat politické mapy (19.02.2019)

(obecné téma: válka ve 20. století)

2. Nacistické panství ve střední Evropě: mezi rasismem a pragmatismem (26. 02.2019)

(obecné téma: genocidy a Holocaust)

3. Druhá světová válka jako předpoklad poválečného rozdělení světa? (05. 03. 2019)

(obecné téma: geopolitika)

4. Poválečná střední Evropa - nové hranice, nové společnosti? (12. 03. 2019)

(obecné téma: krátká a dlouhá paměť války a její vliv)

5. Lidové demokracie: hybrid navenek i uvnitř? (26. 03. 2019)

(obecné téma: studená válka)

6. Od lidových demokracií k socialistické státnosti (02.04.2019)

(obecné téma: autoritativní a totalitní režim)

7. Pokusy o reformu a stabilizace režimu: iluze a realpolitik (09.04.2019)

(obecné téma: reformní komunismus)

8. Reálný socialismus a jeho "udržitelný rozvoj" (16.04.2019)

(obecné téma: problém modernizace)

9. Se Sovětským svazem na věčné časy? Přestavba a legitimizační limity komunistických režimů (23. 04. 2019)

(obecné téma: sovětský kolonialismus?)

10. Transformace a tranzice: rychle a/nebo solidně? (30. 04. 2019)

(obecné téma: rozvojové šance střední Evropy)

11. Krize aneb zase všechno při starém? (07. 05. 2019)

(obecné téma: evropská identita)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK