PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Seminář k aktualitám I - JMB414
Anglický název: Contemporary issues I
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2021
Semestr: oba
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: 0/2, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / 0 (0)
letní:neurčen / neurčen (0)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Jan Šír, Ph.D.
PhDr. David Emler, Ph.D.
Vyučující: Charlotte Marie Laurence De Gail
PhDr. David Emler, Ph.D.
PhDr. Zuzana Lizcová, Ph.D.
Mgr. Martin Synkule
Neslučitelnost : JMB020
Prerekvizity : JMB404, JMB406
Je neslučitelnost pro: JMB020
Je prerekvizitou pro: JMB415
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK