PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Preklinické zubní lékařství II. - E0204477
Anglický název: Preclinical Dentistry II.
Zajišťuje: Klinika stomatologická (14-470)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 11
E-Kredity: 11
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/3 Z [hodiny/týden]
letní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neomezen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Garant: MUDr. Hana Hecová, Ph.D.
Vyučující: MUDr. Hana Hecová, Ph.D.
MUDr. Alena Chlanová
doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Praktická cvičení
Korekvizity : E0201020, E0201970, E0202001, E0202970
Je korekvizitou pro: E0206096, E0206470, E0205472, E0208477, E0208474, E0208473, E0207473
Anotace -
Poslední úprava: Jitka Dundová (14.11.2017)
Student je seznámen s klasifikací defektů zubních oblouků a významem jednotlivých zubů jako protetických pilířů. Student je informován o způsobu rozdělení zubních náhrad, o popisu jednotlivých typů fixních protetických korunek (kovové, plastové, keramické a kombinované, kořenovou inlay, čepovou korunkou) i snímacích náhrad vč. provizorní náhrady a náhrady imediátní a poloimediátní. Studentovi jsou předneseny základy gnatologie a základní informace o stanovení protetického plánu.
V letním semestru je student seznámen se základní terminologií v oblasti stomatochirurgie a s nástroji používanými ve stomatochirurgii. Je informován o složení lokálních anestetik a o způsobech jejich aplikace. Student se seznámí se způsoby provádění zubních extrakcí, s technikou šití ran a se způsoby stavění krvácení. Studentovi jsou předneseny zásady práce na ambulantním operačním sálku.
V druhé polovině letního semestru jsou studentovi předneseny metody ústní hygieny, prevence v parodontologii a způsoby stanovení parodontologických indexů. Student je seznámen se základy profesionální ústní hygieny a profylaktickými výkony.


Cíl předmětu
Poslední úprava: Jitka Dundová (14.11.2017)

Cílem je předání informace o detailnějším rozdělení snímatelných i fixních náhrad, jejich technický popis  a požadovaná funkce. Na základě informací student pochopí principy úpravy zbývajícího chrupu k docílení optimální funkce konkrétního typu protetické náhrady.

Student rozpozná jednotlivé fixní i snímací protetické práce, zná indikace pro jednotlivé protetické práce, umí napreparovat zub pro jednotlivé protetické korunky.

Student rozpozná jednotlivé stomatochirurgické nástroje a zná jejich použití. Student zvládá na fantomových hlavách aplikaci lokální anestezie a jednotlivé způsoby šití.

Student chápe význam ústní hygieny a umí provést základní parodontologické vyšetření.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (14.12.2017)

Chlanová A.: Vybrané kapitoly ze stomatologické propedeutiky - protetická
část, Praha, Karolinum, 1997
Krňoulová J., Hubálková H.: Fixní zubní náhrady, Praha. Quintessenz, 2002
Zicha A.: Kompletní náhrada chrupu, Praha, Karolinum, 1999
Zicha A.: Částečné snímatelné náhrady, Praha, Karolinum, 1999
časopisy: Progresdent, Quintessenz
Smith, B.G.N.: The clinical handling of dental materilas, Bristol, Wright,1986
Wilson, H.J.: Dental Technology and Material for Students, Oxford, 1987
MacGregor, A.R.: Clinical Dental Prosthetics, London, Wright, 1989
Průcha, M., Houba, R., Monhartová, k.: Vybrané kapitoly z preklinické a klinické části dentoalveolární chirurgie, Praha, Karolinum 1992
Zubni lekarstvi : propedeutika / Jiri Mazanek a kolektiv. -- 1. vydani. -- Praha : Grada, 2014.

Metody výuky
Poslední úprava: Jitka Dundová (14.11.2017)

Přednášky, videa, praktická cvičení ve fantomové učebně, cvičení na simulátorech

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Jitka Dundová (13.11.2017)

Zkouška, která je předepsána v letním semestru se skládá z předmětů: protetika, záchovná stomatologie, stomatochirurgie a parodontologie.

Splnění všech preparačních výkonů, splnění testů, zápočty 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (15.12.2017)

Druhy zubních náhrad - rozdělení, popis, základní indikace celoplášťové korunky (kovové, plastové, keramické a kombinované), kořenová inlay, čepová korunka, fixní můstky, částečné a snímatelné náhrady; provizorní náhrady imediátní a poloimediátní Klasifikace defektů zubních oblouků (Voldřich, Kennedy) Klasifikace pilířových zubů, biologický faktor zubů Základy gnatologie: uspořádání zubů v zubním oblouku, čelistní kloub, žvýkací svaly, pohyby dolní čelisti, základní mezičelistní vztahy Vyšetření a plán protetického ošetření Základní terminologie ve stomatochirurgii Chirurgické nástroje a nástroje používané k extrakcím zubů Základy techniky provedení jednoduché extrakce u jednotlivých zubů, extrakce komplikovaná a chirurgická Lokální anestetika, obecné zásady aplikace anestetik Vazokonstrikční přísady v lokálních anesteticích ve stomatologii Lokální anestesie – způsoby provedení Základy rentgenologie ve stomatologii, zařízení rtg pracoviště, ochrana před škodlivými účinky rtg záření Zásady práce na ambulantním operačním sálku a operačním sále – příprava pacienta a operujícího Základní typy řezů v dentoalveolární chirurgii Technika šití ran, šicí materiály Způsoby stavění krvácení. Metody ústní hygieny /techniky čištění chrupu/ Prevence v parodontologii Profesionální a profylaktické výkony Hygienické a gingivální indexy Možnosti prevence v ortodoncii

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK