PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Dentální RTG - E0205472
Anglický název: Dental Radiology
Zajišťuje: Klinika stomatologická (14-470)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
pro opakovaný zápis Z Zk musí být splněný zápočet
Garant: MUDr. Robert Houba, Ph.D.
Vyučující: MUDr. Robert Houba, Ph.D.
doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Klinické předměty
Korekvizity : E0204010, E0204045, E0204477
Je korekvizitou pro: E0207473, E0209017, E0208477, E0208474
Anotace -
Poslední úprava: Jitka Dundová (14.11.2017)
Náplní přednášek je seznámení se základními principy současných zobrazovacích technik z hlediska zdrojů záření se zaměřením na využití ve stomatologii.
Student je seznámen se základními principy bezpečnosti práce při použití ionizujících zdrojů ve stomatologické praxi, s přednostmi jednotlivých typů zobrazovacích technik, s jejich konstrukčním principem a podmínkami provozu. Orientačně je zmíněna technika zpracování rentgenových filmů
Cíl předmětu
Poslední úprava: Jitka Dundová (14.11.2017)

Cílem je poskytnout studentovi validní informace o zobrazovacích technikách tak, aby byl schopen kvalifikovaně rozhodnout o optimální volbě techniky s ohledem na maximální informační výtěžnost při minimální zátěži pacienta.

Cílem je rovněž seznámit studenta i s legislativně technickou stránkou provozu zařízení a s ochranou zdraví při provozu rentgenového přístroje.

 

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (14.12.2017)

Houba R., Kreuzberg B., Zemen, J., Zicha A.: Základy radiodiagnostiky a ostatních zobrazovacích metod ve stomatologii, Carolinum, Praha 1992
Hořejš, J.: Stomatologická rentgenologie – 1985
Pocket Atlas of Dental Radiology,Thieme E-Book Library- Medical Collection

 

Metody výuky
Poslední úprava: Jitka Dundová (14.11.2017)

Přednáška, demonstrace konkrétních obrazových dokumentů s komentovaným popisem klinických nálezů

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Jitka Dundová (14.11.2017)

Prokázání teoretických znalostí a praktické interpretace konkrétních snímků

Sylabus
Poslední úprava: Ing. Lenka Křikavová (19.12.2017)

Principy zobrazovacích technik využívaných ve stomatologii
Zobrazovací metody pracující jak s ionizujícícm, tak i s neionizujícím zářením
Základní konstrukční části dentálních rentgenových přístrojů
Intraorální rentgenové techniky, extraorální rentgenové vyšetření za pomoci dentálního přístroje
Speciální vyšetřovací intraorální rtg metody, kontrastní látky
Extraorální projekce na výkonných přístrojích
Speciální zobrazovací techniky (RWG, CT, MRI, VSG aj.)
Odečítání rentgenových snímků
Chyby při zhotovování rentgenových snímků a jejich prevence
Poškození z rentgenového záření a základy ochrany před účinky ionizujícího záření
Základy bezpečnosti práce s ionizujícím zářením, atomový zákon a související legislativa

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK