PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Orální a maxillofaciální chirurgie II. - E0208474
Anglický název: Oral and Maxillofacial Surgery II.
Zajišťuje: Klinika stomatologická (14-470)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 7
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1 --- [hodiny/týden]
letní s.:0/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 14 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Garant: MUDr. Lubor Hostička, Ph.D.
Vyučující: MUDr. Lubor Hostička, Ph.D.
MUDr. Daniel Hrušák, Ph.D.
doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc.
Korekvizity : E0204477, E0205472, E0205500, E0206470
Je korekvizitou pro: E0210479, E0210478
Anotace -
Poslední úprava: Jitka Dundová (13.11.2017)
Přednášky letního semestru jsou zaměřeny na dentální a maxilofaciální traumatologii.
Student je seznámen s klasifikací dentálních úrazů, zlomenin čelistních kostí a baze lební.
Student je informován o diagnostice a možnostech terapie čelistních zlomenin.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Jitka Dundová (13.11.2017)

Student umí diagnostikovat jednotlivé typy dentálních poranění a je schopen provést jejich ošetření.

Student je schopen klinicky a rentgenologicky diagnostikovat zlomeninu dolní čelisti a zná terapeutické možnosti.

Student je schopen rozpoznat příznaky zlomenin střední obličejové etáže a baze lební.

Literatura
Poslední úprava: Jitka Dundová (14.11.2017)

Průcha M., Houba R., Monhartová K.: Vybrané kapitoly z preklinické a klinické části dentoalveolární chirurgie, Praha, Karolinum 1992
Toman J., Halmoš Š.: Stomatologická chirurgie, Praha, Avicenum 1984

Metody výuky
Poslední úprava: Jitka Dundová (13.11.2017)

Přednášky, videa, promítání diapozitivů

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Jitka Dundová (13.11.2017)

Požadavek k zápočtu: aktivní účast na klinických praktikách na oddělení stomatochirurgie

Požadavek ke zkoušce

Zápočet, teoretické znalosti, 

Sylabus
Poslední úprava: Ing. Lenka Křikavová (18.12.2017)

Úrazy čelistí
Úvod, etiologie
Klasifikace zlomenin
Příznaky čelistních zlomenin, vyšetření nemocného
Hojení zlomenin a jeho poruchy, všeobecné komplikace, první pomoc, způsoby repozice
Fixace zlomenin
Poranění zubů, luxace čelistí
Zlomeniny dolní čelisti
Klasifikace zlomenin střední obličej. etáže, příznaky, vyšetření, léčení
Zlomeniny baze lební
Zlomeniny v dětském věku
Poranění slinných žláz

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK