PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Protetika - E0208477
Anglický název: Prosthetics Dentistry
Zajišťuje: Klinika stomatologická (14-470)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1 --- [hodiny/týden]
letní s.:0/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 13 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Garant: MUDr. Eduard Cimbura, CSc.
Vyučující: MUDr. Eduard Cimbura, CSc.
doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc.
Korekvizity : E0204045, E0204477, E0205472, E0206470
Je korekvizitou pro: E0210485, E0210484
Anotace -
Poslední úprava: Jitka Dundová (14.11.2017)
V rámci předmětu je poskytnuta informace o prostředcích fixní protetiky z hlediska jejich typového členění, z hlediska ordinační i laboratorní fáze jejich zhotovení, včetně indikací a kontraindikací jednotlivých typů.
Student je seznámen s problematikou indikací, kontraindikací, konstrukcí a technologií základních typů snímatelné protetiky a jejich oprav.
Je posuzováno hledisko přenosu žvýkacího tlaku a rovněž hledisko materiálové.
Navazuje informace o laboratorní fázi zhotovení částečné snímatelné náhrady a požadavky na úpravu zbývajícího chrupu pro akceptaci náhrady.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Jitka Dundová (14.11.2017)

Student získá komplexní teoretickou znalost postupů při zhotovení základních prostředků fixní protetiky.

Je schopen vyhodnotit situaci z hlediska anatomicko-fyziologického a navrhnout konkrétní řešení náhrady.

Cílem je vybavit studenta komplexní teoretickou informací pro správnou indikaci náhrady s ohledem na stav protézního lože a kvalitu zbývajícího chrupu, pro adekvátní volbu spojení se zbývajícím chrupem s ohledem na způsob přenosu tlaku, pro vhodnou volbu materiálu a racionálního ordinačního postupu při zhotovení částečné snímatelné náhrady.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (14.12.2017)

Dostálová, T.. Fixní a snímatelná protetika, Grada Publishing, Praha 2004
Krňoulová, J., Hubálková, H.: Fixní zubní náhrady, Quintessenz, Praha 2002
Andrik, P.: Stomatologická protetika – 1983
Graber,Pfändler : Klinické postupy ve fixní protetice, Quintessenz 1993
H.T.Shillingburg: Fundamentals of Fixed Prosthodontics Quintessenz 1997
Chlanová, A.: Vybrané kapitoly ze stomatologické propedeutiky, Karolinum,Praha 1997
Zicha, A., Herzog, I.: Complete dentures, Karolinum, Praha 2001
Mazánek, J. a kol.: Zubní lékařství -propedeutika, Grada Publishing 2014
Vacek M. a kol.: Stomatologické materiály, Praha, Avicenum, 1980
Bittner J.: Zhotovování stomatologických protéz I. a II., Praha, Avicenum, 1984
Bittner J.: Protetická technologie, SCIENTIA MEDICA, 2001
Zubni lekarstvi : propedeutika / Jiri Mazanek a kolektiv. -- 1. vydani. - Praha : Grada, 2014
Zicha, A.: Částečné snímatelné náhrady chrupu, Karolinum, Praha 1998
Davenport, C, J et al.: Removable Partial Dentures,Wolfe Medical Publications, London 2001

Metody výuky
Poslední úprava: Jitka Dundová (14.11.2017)

Přednášky s obrazovou dokumentací, modelová demonstrace a video demonstrace.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Jitka Dundová (23.05.2018)

Požadavek k zápočtu: účast na seminářích a praktikách.

Požadavek ke zkoušce: zápočet, teoretické znalosti

Sylabus
Poslední úprava: Ing. Lenka Křikavová (18.12.2017)

Fixní protetika
Úvod do fixní protetiky
Vyšetření, studijní modely, artikulátory, diagnóza, stanovení léčebného plánu
Základní principy preparace
Typy korunek
Zachování a rekonstrukce pilířů
Biomechanika můstků
Problematika těla můstků
Postupy při otiskování
Provizorní ošetření pilířů
Adhezivní můstky
Opravy a snímání můstků
Zubní keramika
Celokeramické a metalokeramické korunky a můstky, laboratorní postupy ,hygiena a fixní protetika
Vyšetření
Klasifikace defektů chrupu
Indikace částečných snímatelných náhrad s ohledem na typ defektu
Sponové snímatelné náhrady – ordinační a laboratorní fáze zhotovení
Nesponové snímatelné náhrady,attachmenty,rezilienční a šarnýrové klouby
Opravy částečných náhrad s kovovou konstrukcí
Preventivní aspekty v návrhu, konstrukci a užívání náhrady
Funkční vyšetření stomatognátního systému
Artikulátory a artikulační techniky
Protetické řešení defektů s oslabeným parodontem, základní pravidla pro obnovu biostatické rovnováhy

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK