PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Konzervační zubní lékařství a endodoncie II. - E0207473
Anglický název: Conservative Dentistry and Endodontics II.
Zajišťuje: Klinika stomatologická (14-470)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 8
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 14 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Garant: doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc.
Vyučující: doc. MUDr. Eva Záhlavová, CSc.
doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc.
Korekvizity : E0204477, E0205472, E0206470
Je korekvizitou pro: E0210477, E0210476
Anotace -
Poslední úprava: Jitka Dundová (13.11.2017)

Náplní přednášek je objasnit studentovi vliv anatomického propojení pulpy a periodoncia na rozvoj pulpoparodontálních onemocnění.
Student je seznámen s riziky a komplikacemi při ošetřování kořenových kanálků.
Student získá znalosti o problematice pozdních následků úrazu tvrdých zubních tkání i tkání parodontu.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Jitka Dundová (13.11.2017)

Student chápe význam anatomického propojení pulpy a periodoncia při rozvoji pulpoparodontálních onemocněních a má teoretické podklady pro jejich diagnostiku.

Student ví, jak zabránit komplikacím při ošetřování kořenových kanálků.

Student je schopen klinicky i rentgenologicky resorptivní procesy zubního kořene i obliteraci kořenového kanálku.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (14.12.2017)

L. Peřinka: Základy klinické endodoncie,
J. Stejskalová a kol.: Konzervační zubní lékařství.
Endodontic Therapy, 6th Edition By Franklin S. Weine, Mosby Title
Pathways of the Pulp, 8th Edition By Stephen Cohen, and Richard C. Burns, Mosby Title
Traumatic dental injurie :A Manual Second Edition JENS ANDREASEN, H/S RIGSHOSPITALETFrances Andreasen, Blackwell - Munksgaard

Metody výuky
Poslední úprava: Jitka Dundová (13.11.2017)

Přednášky, videa, promítání diapozitivů

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Jitka Dundová (13.11.2017)

Aktivní účast na klinických praktikách na oddělení záchovného zubního lékařství

Zápočet, teoretické znalosti

Sylabus
Poslední úprava: Ing. Lenka Křikavová (18.12.2017)

Ca (OH)2 v endodoncii- využití pro hojení rozsáhlých periapikálních lézí
Klinická dg a ošetření pulpoparodontálních lézí
Emergency v endodoncii
Následky úrazů stálých zubů
Možnosti použití laseru v konz.zub.lék.
Význam i.o.rtg snímku v konz.zub.lék.
Komplikace při ošetřování koř.kanálku zubu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK