PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Biochemie II - E0203010
Anglický název: Biochemistry II
Zajišťuje: Ústav lékařské chemie a biochemie (14-70)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
pro opakovaný zápis Z Zk musí být splněný zápočet
Garant: prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.
doc. MUDr. Jaromír Kotyza, CSc.
Vyučující: doc. MUDr. Jaromír Kotyza, CSc.
MUDr. Vlastimil Kulda, Ph.D.
MUDr. Radana Vrzáková
Kategorizace předmětu: Lékařství > Teoretické předměty
Korekvizity : E0201020, E0201970, E0202001, E0202030, E0202071
Je korekvizitou pro: E0206015, E0205084, E0206320, E0206024, E0206085, E0205390, E0207370, E0206014
Je prerekvizitou pro: E0205500
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout P_2zub_17_18_zs.pdf Přednášky 2017/18 MUDr. Vlastimil Kulda, Ph.D.
stáhnout S_2zub_17_18_zs.pdf Praktika 2017/18 MUDr. Vlastimil Kulda, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: MUDr. Vlastimil Kulda, Ph.D. (15.11.2017)
Metabolismus aminokyselin a nukleových kyselin. Molekulární choroby, DNA diagnostika, genetické inženýrství. Porfyriny, hemoglobin. Biochemie pojivových tkání, zejména kostí a zubu. Biochemie a patobiochemie dutiny ústní. Xenobiochemie. Základy klinické biochemie, vyšetřování tělních tekutin.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (14.12.2017)

Povinná literatura:
Matouš B. a kol.: Základy lékařské chemie a biochemie. Galén, Praha 2010.
Kotyza J. a kol: Úvod do klinické biochemie a enzymologie pro studující lékařství. Karolinum, Praha 2007.
Doporučená literatura:
Ledvina M. a kol.: Biochemie pro studující medicíny I. díl. Karolinum, Praha 2009.
Ledvina M. a kol.: Biochemie pro studující medicíny II. díl. Karolinum, Praha 2009.
Murray R.K. a kol.: Harperova biochemie. H&H, Praha 1998.
Murray R.K. a kol.: Harperova ilustrovaná biochemie. Galén, Praha 2013.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Vendulka Votípková (25.05.2018)

Podmínky pro udělení zápočtu:
1. Účast na všech předepsaných laboratorních cvičeních.
2. Odevzdané a schválené všechny protokoly z laboratorních cvičení.
3. Prokázané základní znalosti v zápočtovém testu. Počet pokusů je omezen na tři.

Nutnou podmínkou pro práci v laboratoři je plášť.

Pro zápis ke zkoušce je požadován zápočet z předmětu za letní i zimní semestr. Ostatní podmínky pro přihlášení se ke zkoušce jsou dány prerekvizitami. Zkouška sestává z písemné a ústní části.
Pro úspěšné absolvování písemného testu je požadována minimálně 66% úspěšnost.
Studenti úspěšní v písemné části postupují k části ústní.
Pro splnění ústní části je třeba zodpovědět vylosované otázky - dvě otázky z praktické části a pět otázek z teoretické části.
Pokud student nevyhoví u ústní zkoušky, musí absolvovat znovu celou zkoušku, tzn. písemnou i ústní část.

Požadavky ke zkoušce jsou dány rozsahem přednášek, seminářů a laboratorních cvičení.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (14.12.2017)

Praktická cvičení a semináře:
Vyšetřování krve (proteiny, lipidické látky, glukóza, nebílkovinné dusíkaté látky, žlučová barviva). Vnitřní prostředí a acidobazická rovnováha.
Přednášky:
Přehled trávení bílkovin a degradace aminokyselin, detoxikace čpavku, biosyntéza močoviny.
Metabolismus větvených aminokyselin (Leu, Val, Ile), cysteinu, selenocysteinu, methioninu. Jednouhlíkaté fragmenty, THFA.
Kyselina glutamová, asparagová, alanin, lysin, histidin. Aromatické aminokyseliny a jejich deriváty (katecholaminy, melanin, T4, T3). Tryptofan a jeho deriváty (serotonin,
melatonin). Arginin a jeho biol. význam, NO.
Purinové nukleotidy: biosyntéza a degradace, kyselina močová a dna. Biosyntéza a degradace pyrimidinových bazí. Vznik deoxynukleotidů
Struktura DNA. Replikace DNA. Poškození a opravy DNA.
Transkripce DNA. Struktura RNA (rRNA, tRNA, mRNA). Maturační změny mRNA. Ribozymy.
Genetický kód, mechanismus proteosyntézy. Posttranslační distribuce a úpravy proteinů. Proteolytické systémy.
Organizace DNA v chromatinu. Regulace genové exprese. Hormony a jiné regulační peptidy, signální dráhy. Programovaná buněčná smrt (apoptóza), kancerogeneze.
Diagnostické analýzy DNA a mRNA, sondy, PCR, restrikční enzymy. Rekombinační technologie. DNA a RNA virusy, retrovirusy, HBV, HIV.
Biosyntéza porfyrinů, hem a jeho degradace, hemoglobiny. Erytrocyty a kyslíkové radikály. Biochemie srážení krve a rozpouštění thrombu. Jaterní funkce. Xenobiochemie.
Biochemie pojivových tkání. Tvorba kolagenu a jeho poruchy. Adhezní proteiny. Metabolismus kosti a zubu. Úloha vápenatých iontů a fosfátů.
Biologie ústní dutiny. Patobiochemie zubního kazu, zubního kamene a paradentózy.
Biochemie nervové tkáně. Biochemie svalu, energetika svalové aktivity. Biochemie výživy, úloha vitaminů, malnutrice, hladovění.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK