PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Biochemie I. - E0202071
Anglický název: Biochemistry I.
Zajišťuje: Ústav lékařské chemie a biochemie (14-70)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:28/21 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.
doc. MUDr. Jaromír Kotyza, CSc.
Vyučující: doc. MUDr. Jaromír Kotyza, CSc.
MUDr. Vlastimil Kulda, Ph.D.
MUDr. Radana Vrzáková
Kategorizace předmětu: Lékařství > Teoretické předměty
Je korekvizitou pro: E0203010
Anotace -
Poslední úprava: MUDr. Vlastimil Kulda, Ph.D. (15.11.2017)
Proteiny, struktura a funkce. Enzymy: klasifikace, funkce, regulace. Základy termodynamiky chemických reakcí, buněčný energetický metabolismus, respirační řetězec, oxidativní fosforylace. Glykolýza a cyklus kyseliny citronové. Metabolismus sacharidů, metabolismus lipidů.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (14.12.2017)

Povinná literatura:
Matouš B. a kol.: Základy lékařské chemie a biochemie. Galén, Praha 2010.
Kotyza J. a kol: Úvod do klinické biochemie a enzymologie pro studující lékařství. Karolinum, Praha 2007.
Doporučená literatura:
Ledvina M. a kol.: Biochemie pro studující medicíny I. díl. Karolinum, Praha 2009.
Ledvina M. a kol.: Biochemie pro studující medicíny II. díl. Karolinum, Praha 2009.
Murray R.K. a kol.: Harperova biochemie. H&H, Praha 1998.
Murray R.K. a kol.: Harperova ilustrovaná biochemie. Galén, Praha 2013.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Vendulka Votípková (25.05.2018)

Podmínky pro udělení zápočtu:
1. Účast na všech předepsaných praktických cvičeních.
2. Odevzdané a schválené všechny protokoly z praktických cvičení.
3. Prokázané základní znalosti v obou předepsaných testech. Počet pokusů na každý test je omezen na tři.

Nutnou podmínkou pro práci v laboratoři je plášť.

Předmět je v letním semestru zakončen zápočtem. V následujícím akademickém roce předmět pokračuje v zimním semestru a je zakončen zkouškou.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (19.12.2017)

Praktická cvičení a semináře: Enyzymologie. Fyziologie a biochemie ledvin. Glomerulární filtrace. Vyšetřování moči (fyzikální, chemické, mikroskopické).
Přednášky: Obor biochemie. Základní rysy metabolických reakcí. Buněčné kompartmenty a jejich bioch. funkce. Katalýza, biokatalýza, enzymy a jejich obecné vlastnosti. Rekapitulace struktury a funkce proteinů, mechanismus enzymové katalýzy. Klasifikace enzymů. Kinetika enz. reakce, inhibitory. Allosterické enzymy.
Energetika biochemických pochodů. Makroergní sloučeniny. Oxidoredukční pochody, základní schema dýchacího řetězce. Koenzymy dýchacího řetězce. Oxidativní fosforylace. Základní systém odbourání živin v organismu. Oxid. dekarboxylace pyruvátu. Sacharidy, trávení. Glykolýza v anaerobních a aerobních podmínkách.
Glukoneogeneze. Cyklus kyseliny citronové, energetika a regulace, anaplerotické spoje. Přímá oxidace glukosy - pentosa-fosfátový spoj. Metabolismus glykogenu, regulace. UDP-deriváty sacharidů. Přeměny laktosy a fruktosy. Vznik a funkce strukturních polysacharidů. Proteoglykanové agregáty. Tuky - trávení a vstřebávání, transport. Regulace lipolýzy v adipocytech. Degradace a biosyntéza mastných kyselin. Ketogeneze. Lipoproteiny. Fosfo- a glykolipidy. Struktura biomembrán. Metabolismus nenasycených MK, eikosanoidy. Cholesterol v organismu. Biosyntéza cholesterolu a žlučových kyselin. Kalcitriol. Vznik steroidních hormonů. Vztahy metabolismu sacharidů a lipidů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK