PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Mikrobiologie 2 - B00382 (Všeobecné lékařství)
Anglický název: Microbiology 2
Zajišťuje: Ústav Imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN v Praze (11-00351)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 60 [hodiny]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Mgr. Kateřina Petříčková, Ph.D.; katerina.petrickova@lf1.cuni.czPro praktická cvičení: plášť a obuv do laboratoře na celý blok praktik.
Další informace: http://uim.lf1.cuni.cz
Staré označení: 382
Garant: prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.
Atributy: Lékařství
Teoretický předmět
Prerekvizity : {Prerekvizity pro zápis Mikrobiologie 2 pro LEK}, B00035
Korekvizity : B00360, B02078
Je neslučitelnost pro: MB140P70
Je prerekvizitou pro: B02088, B00121, B00033, B02939
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout FORMULÁŘ protokolu praktika.doc FORMULÁŘ protokolu pro praktická cvičení RNDr. Běla Potužníková
stáhnout Klinická mikrobiologie - GIT.doc PRAKTIKA - Klinická mikrobiologie - GIT RNDr. Běla Potužníková
stáhnout Klinická mikrobiologie - IMC.doc PRAKTIKA - Klinická mikrobiologie - IMC RNDr. Běla Potužníková
stáhnout Klinická mikrobiologie - RESPIRAČNÍ INFEKCE.doc PRAKTIKA - Klinická mikrobiologie - RESPIRAČNÍ INFEKCE RNDr. Běla Potužníková
stáhnout Klinická mikrobiologie - SEPSE.doc PRAKTIKA - Klinická mikrobiologie - SEPSE RNDr. Běla Potužníková
stáhnout Klinická mikrobiologie infekcí kůže a měkkých tkání.doc PRAKTIKA - Klinická mikrobiologie infekcí kůže a měkkých tkání RNDr. Běla Potužníková
stáhnout TÉMATA_SEMINÁRNÍCH_PRACÍ.doc Témata seminárních prací RNDr. Běla Potužníková
stáhnout VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ STUDENTŮ 2017_2018.docx informace pro studenty RNDr. Jan Novák
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jan Novák (23.05.2019)
Poskytuje základní informace ze speciální lékařské mikrobiologie, virologie a parasitologie. Seznamuje s nejdůležitějšími lidskými patogeny, s jejich vlastnostmi, se základy patogenese příslušných onemocnění, se základy jejich diagnostiky,se základy imunizace,se základy antibiotické, antivirové a antiparasitární terapie.Formou praktické výuky poskytne základní dovednosti bakteriologického vyšetření vybraných klinických materiálů, seznámí s metodami odběru vybraných klinických materiálů, se strategií identifikace bakterií a strategií antibiotické terapie.
Cíl předmětu
Poslední úprava: RNDr. Jan Novák (23.05.2019)

Seznámení studentů se striktními i potenciálně patogenními humánními mikroby, patogenezou onemocnění, která vyvolávají, diagnostickými postupy k jejich průkazu, možnostni léčby a prevence těchto infekcí. V praktické části je kladen důraz na poznání algoritmu práce mikrobiologické laboratoře při vyšetření.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Jan Novák (23.05.2019)
 • Vyšetřovací metody v klinické mikrobiologii, správný odběr a transport materiálu
 • Mikrobiální osídlení lidského těla. Interpretace laboratorních nálezů.
 • Mikrobiologie importovaných nákaz
 • Původci infekcí urogenitálního trakt
 • Původci infekcí graviditě a sexuálně přenosné infekce
 • Původci infekcí gastrointestinálního traktu
 • Klinická mikrobiologie infekcí kůže, měkkých tkání, kostí a kloubů
 • Původci infekcí respiračního traktu
 • Původci infekcí krevního řečiště
 • Mikrobiologie nitrobřišních infekcí
 • Mikrobiologie infekcí v dětském věku
 • Mikrobiologie infekcí u imunosuprimovaných pacientů
 • Původci neuroinfekcí
 • Epidemiologicky závažné komunitní infekce Mikrobiologie infekcí spojených s poskytovanou zdravotní péčí
 • Principy antiinfekční terapie. Antibiotické středisko.

 

Vstupní požadavky
Poslední úprava: RNDr. Jan Novák (23.05.2019)

Pro zápis předmětu: prerekvizita B00035 Mikrobiologie 1.
Praktická cvičení: plášť, obuv, psací potřeby. Týden před zahájením praktik si každý posluchač vyzvedne v přípravce praktik tampón na výtěr z krku. V pondělí ráno před hygienou dutiny ústní si odebere vlastní vzorek a přinese jej na praktická cvičení ke zpracování.

Metody výuky
Poslední úprava: RNDr. Jan Novák (23.05.2019)

Přednášky, semináře: velká posluchárna Purkyňova ústavu.
Bloková praktická cvičení v rozsahu 1 týdne: praktikárny Ústavu imunologie a mikrobiologie, Studničkova 7, Praha 2, zadní vchod, přízemí.
V týdnu před započetím praktických cvičení si studenti vyzvednou v přípravně praktik tampó na vlastní výtěr z krku.
Každý student si na praktická cvičení přinese vlastní zámek na šatní skříňku, plášť a obuv na přezutí do prostor praktikáren.

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Jan Novák (23.05.2019)

Základní literatura

 

 • Julák J.: Úvod do lékařské bakteriologie. Karolinum, Praha 2015. ISBN 978-80-246-3210-0
 • Goering R. V., Dockrell H. M., Zuckermn M., Roitt I. M., Chiodini P. L.: Mimsova lékařská mikrobiologie. Triton, Praha 2016. ISBN 978-80-7387-928-0
 • Votava M a kol.: Lékařská mikrobiologie speciální. Neptun, Brno. 2003
 • Votava M a kol.: Lékařská mikrobiologie vyšetřovací metody. Neptun, Brno 2010.

Doporučená literatura

 • Tomáš Zima et al. Laboratorní diagnostika (Třetí, přepracované a rozšířené vydání), kapitola Laboratorní diagnostika v mikrobiologii. Galén, 2013.
 • Votava M., Ondrovčík P.: Vybrané kapitoly z klinické mikrobiologie. Masarykova Universita, Brno, 2000.
 • Bednář M., Fraňková V., Schindler J., Souček A., Vávra J.: Lékařská mikrobiologie. Marvil, Praha, 1. vyd. 1996.
 • Carey R.B., Schuster M.G., McGowan K.L.: Lékařská mikrobiologie v klinických případech. Triton, Praha 2011.

E-literatura, ÚVI 1.LF UK

 • Patrick R. Murray, Ken S. Rosenthal, Michael A. Pfaller, Medical Microbiology, Seventh Edition
 • Richard Goering, Hazel Dockrell, Mark Zuckerman, Ivan M. Roitt, Peter L. Chiodini, Mims' Medical Microbiology, Fifth Edition
 • David Greenwood, Richard Slack, Michael Barer, W L Irving, Medical Microbiology, 2012 Eighteenth Edition
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Jan Novák (23.05.2019)

zápočet na základě docházky a absolvování praktik, zkouška

Rozpis výuky -
Rozpis semestrální
Výukový týden Datum Od - Do Typ výuky Téma Učitel Poznámka
104.10.201814:30 - 16:00přednáškaVyšetřovací metody v klinické mikrobiologii, správný odběr a transport materiáluMUDr. Zdeňka Doubková 
211.10.201814:30 - 16:45seminářHIV - genetika, epidemiologie a prevence Původci infekcí v graviditě a sexuálně přenosné infekceMUDr. Hana ZákouckáHIV - Prof. Emil Kormuth
318.10.201814:30 - 16:00seminářMikrobiální osídlení lidského těla. Interpretace laboratorních nálezů.MUDr. Renáta Čermáková 
425.10.201814:30 - 16:00seminářKlinická mikrobiologie infekcí kůže, měkkých tkání, kostí a kloubůMUDr. Václava Adámková 
501.11.201814:30 - 16:00seminářPůvodci infekcí gastrointestinálního traktuprof. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D. 
01.11.201816:00 - 17:30seminářOchrana obyvatelstva v případě krizových mimořádných událostí - výskytu závažně infekce vymykající se epidemiologické kontrole.MUDr. Emil Pavlík, CSc.Pro studijní skupiny 3001-3008
608.11.201814:30 - 16:00přednáškaPůvodci infekcí urogenitálního traktuMUDr. Václava Adámková 
715.11.201814:30 - 16:00přednáškaMikrobiologie břišních infekcíMUDr. Václava Adámková 
822.11.201814:30 - 16:00seminářMikrobiologie infekcí u imunosuprimovaných pacientůMUDr. Lenka Kupidlovská 
22.11.201816:00 - 17:30seminářOchrana obyvatelstva v případě krizových mimořádných událostí - výskytu závažné infekce vymykající se epidemiologické kontrole. MUDr. Emil Pavlík, CSc.Pro studijní skupiny 3009-3016
929.11.201814:30 - 16:00přednáškaMikrobiologie importovaných nákazRNDr. MUDr. František Stejskal, Ph.D. 
1006.12.201814:30 - 16:00přednáškaMikrobiologie infekcí v dětském věkuMUDr. Olga Černá 
1113.12.201814:30 - 16:00přednáškaPůvodci infekcí respiračního traktuMUDr. Zuzana Blechová, Ph.D. 
1220.12.201814:30 - 16:00seminářEpidemiologicky závažné komunitní infekce. Mikrobiologie infekcí spojených a poskytovanou zdravotní péčí.doc. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D. 
1303.01.201914:30 - 16:00přednáškaPůvodci infekcí krevního řečištěMUDr. Lenka Kupidlovská 
1410.01.201914:30 - 16:00přednáška+seminářINTEGROVANÝ BLOK MIKROBIOLOGIE A PATOLOGIE od 8.1.2018přednáška se nekoná
1517.01.201914:30 - 16:00přednáškaPrincipy antiinfekční terapie. Antibiotické středisko.MUDr. Václava Adámková 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK