PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Základy antibiotické terapie - B02939 (volitelný předmět)
Anglický název: Basic priniciples of antibiotic therapy
Zajišťuje: Klinika infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN v Praze (11-00866)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/8 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: 25
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Marek.Stefan@uvn.cz
Poznámka: předmět z jiné fakulty
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: MUDr. Marek Štefan
Atributy: Lékařství
Klinický předmět
Prerekvizity : B00382
Sylabus
Poslední úprava: MUDr. Marek Štefan (22.05.2019)

V tomto předmětu si student osvojí principy správného použití antibiotik v klinické praxi (přehled jednotlivých skupin antibiotik, správný odběr biologického materiálu před nasazením terapie, indikace, kontraindikace, nežádoucí účinky, délka léčby, antibiotická politika, atd.) Výklad bude doplněn kazuistikami, příklady z klinické praxe a historickými souvislostmi. Cílem je vyložit problematiku poutavě se zaměřením na klinicky důležité informace. 
Předmět je vhodný pro studenty 4. a 5. ročníku, předpokladem je předchozí absolvování předmětu Mikrobiologie, vhodné je předchozí absolvování předmětů Farmakologie a Infekční lékařství.

Literatura
Poslední úprava: MUDr. Marek Štefan (22.05.2019)

Doporučená literatura: Štefan M. Antibiotika v klinické praxi, Galén 2019.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: MUDr. Marek Štefan (22.05.2019)

Předmět je zakončen zápočtem (maximálně 2 absence), test se nepíše. Termíny výuky budou dohodnuty s přihlášenými studenty. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK