PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Klinická mikrobiologie u hospitalizovaných pacientů - B02088 (Všeobecné lékařství)
Anglický název: Clinical microbiology in-patients infection management
Zajišťuje: Ústav Imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN v Praze (11-00351)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/15 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: 5
Minimální obsazenost: 1
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: MUDr. Václava Adámková vaclava.adamkova@vfn.cz
Další informace: http://uim.lf1.cuni.cz/
Poznámka: předmět pro jiné fakulty
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: MUDr. Václava Adámková
Atributy: Lékařství
Klinický předmět
Prerekvizity : B00382
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Běla Potužníková (26.09.2012)

Předmět se zabývá interdisciplinárním přístupem při řešení onemocnění infekčního původu, které jsou zejména spojeny se zdravotní péčí. Interaktivní formou jsou prakticky prezentovány diferenciálně diagnostické přístupy umožňující specifický průkaz agens, následnou terapii a prevenci šíření infekcí. Důraz je kladen zejména na infekce urogenitální, krevního řečiště, respiračního traktu, v místě chirurgického výkonu, apod. Součástí interaktivní výuky je osvětlení principů strategie používání antibiotik.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK