SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Comprehensive Magistery Exam from English Literature - OSOZ3AA
Title: Souborná zkouška z anglické literatury pro magisterské studium
Guaranteed by: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2018
Semester: winter
E-Credits: 1
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, comp [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
can be fulfilled in the future
Guarantor: Mgr. Ivana Jančovičová
Pre-requisite : ON2301002, ON2301004, ON2301008, ON2301009, ON2301010, ON2301011, ON2301012, ON2301013
Interchangeability : OSOZ3BB
Is interchangeable with: OSOZ3BB
Annotation - Czech
Tato souborná zkouška má formu akademické eseje (rozsah 600 slov) na obecnější literárně-historicko-kulturní téma týkajícího se obsahově literárních kurzů v bakalářském a navazujícím magisterském studiu, tedy anglická literatura, americká literatura, literární teorie, postkoloniální literatura. Argumentace v této eseji by měla být podepřena relevantními odkazy na texty čtené v rámci těchto kurzů či samostatnou četbu.
Last update: CHALUPSK/PEDF.CUNI.CZ (30.01.2013)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html