SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Current Issues in ELT - ON2301012
Title: Aktuální didaktické otázky
Guaranteed by: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2020
Semester: summer
E-Credits: 1
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/2, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: English
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Karel Žďárek, Ph.D.
Pre-requisite : ON2301011
Is pre-requisite for: OSOZ3AA, OSOZ3BB, OSOZ3B, OSOZ3A
Annotation -
Last update: JANCOVI/PEDF.CUNI.CZ (30.04.2009)
This is a concluding subject in the study of TEFL methodology. Trainees learn and evaluate learning theories and methods influencing current teaching practices, e.g., the SLA theories, humanistic alternative methods, the communicative approach, and bilingual education. They focus on pupils? motivation, learning strategies and styles; they get acquainted with testing and evaluation criteria of pupils? oral and written performance. They delve deeper in the educational environment: they study current types of curricula, textbooks used in different types of schools, the criteria of their selection, and planning for longer period of time. They are made aware of the complexity of methodology issues.
Literature
Last update: PhDr. Bohuslav Dvořák, Ph.D. (10.02.2017)

HARMER,J. The Practice of English Language Teachig. Harlow: Longman, Pearson Education,  2001.

IRUJO,S. Teaching Bilingual Children: Beliefs and Behaviors.Boston: Heinle &Heinle, 1998. ISBN 978-0-8384-6098-6.

Katalog požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky platný od školního roku 2015/2016. Anglický jazyk. Praha: CERMAT, 2014. Dostupné z www.novamaturita.cz

Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů na gymnáziích. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2007. ISBN 978-80-87000-13-7.

Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2005. ISBN 978-80-87000-03-X.

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2007. ISBN 978-80-87000-11-3.

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha, 2013.

RICHARDS,J.C. Curriculum Development in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. ISBN 978-0-521-80491-2.

SCRIVENER,J. Learning Teaching. Macmillan: 2005.

Učení je skryté bohatství. Zpráva Mezinárodní komise UNESCO „vzdělávání pro 21. století.“ Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, 1997.

WOODWARD,T. Planning Lessons and Courses: Designing sequences of work for the language classroom. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. ISBN 978-0-521-63354-3.

 Další literatua:

RYNOLD, J. (ed.) Affect in Language Learning. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
BACHMAN, L.F.; PALMER, A.S. Language Testing in Practice. Oxford: Oxford University Press, 1996.
BROWN, J.D.; HUDSON, T. Criterion-referenced Language Testing. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
Common European Framework of Reference for Languages : Learning, teaching, assessment. Cambridge: Modern Languages Division, Strasbourg & Cambridge University Press, 2001.
CHODĚRA, R.; RIES, L.; ZAJÍCOVÁ, P. aj. Výuka cizích jazyků na prahu nového století (II). Ostrava: Ostravská univerzita, 2000.
DORNYEI, Z. Teaching and Researching Motivation. Harlow: Pearson Education Limited, 2001.
IRUJO, S. Teaching Bilingual Children : Beliefs and Behaviors. Boston: Heinle & Heinle, 1998.
MORROW, K. Insights from the Common European Framework. Oxford: Oxford University Press, 2004.
RICHARDS, J.C. Curriculum Development in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
SCOVEL, T. Learning New Languages : A Guide to Second Language Acquisition. Boston: Heinle & Heinle, 2001.
TUDOR, I. The Dynamics of the Language Classroom. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

Syllabus - Czech
Last update: doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D. (13.01.2017)
- neurolingvistické aspekty výuky cizích jazyků,
- komunikativní přístup k výuce cizích jazyků,
- učitel a plánování výuky,
- tvorba a využití školních vzdělávacích programů,
- výběr učebnice,
- užití moderních pomůcek ve výuce anglického jazyka,
- typy a tvorba testů a jejich hodnocení,
- oprava chyb,
- nová maturita z anglického jazyka,
- žáci se speciálními vzdělávacími potřebami,
- další vzdělávání učitelů.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html