SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Comprehensive Magistery Exam from Linquistics of English Language - OSOZ3A
Title: Souborná zkouška z anglické lingvistiky pro magisterské studium
Guaranteed by: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2018
Semester: winter
E-Credits: 1
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, comp [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
can be fulfilled in the future
Guarantor: Mgr. Ivana Jančovičová
Pre-requisite : ON2301002, ON2301004, ON2301008, ON2301009, ON2301010, ON2301011, ON2301012, ON2301013
Interchangeability : OSOZ3B
Is interchangeable with: OSOZ3B
Annotation - Czech
Last update: JANCOVI/PEDF.CUNI.CZ (01.02.2013)
Zkouška probíhá výhradně v písemné formě. Jejím cílem je shrnutí učiva, syntéza vědomostí a schopností, které studenti nabyli ve všech dílčích disciplínách, jakož i opakování v samotném závěru magisterského studia. Zkouška je založena na komplexní analýze úryvku neznámého, souvislého, autentického, anglicky psaného textu. V textu je určitá část vyznačena jako povinná. Výstupem je pak kompozice členěná do oddílů odpovídajícím pokynům v zadání. Kompozici hodnotí nezávisle více vyučujících.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html