Special Educational Assessment and Intervention I - OPNS3S105A
Title: Speciálněpedagogická diagnostika I
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2021
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, Ex [HT]
Capacity: 30 / 30 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D., mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Teacher(s): PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D.
doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.
Co-requisite : OPNS3O101A, OPNS3Q102A, OPNS3S103A, OPNS3S104A, OPNS3S106A, OPNS3S107A, OPNS3S123A
Incompatibility : OPNS3S133A
Is co-requisite for: OPNS3O101A, OPNS3Q102A, OPNS3S103A, OPNS3S104A, OPNS3S106A, OPNS3S123A, OPNS3S107A
Is incompatible with: OPNS3S133A
Is pre-requisite for: OPNS3S111A
Opinion survey results   Examination dates   WS schedule   Noticeboard   
Annotation -
Last update: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (20.07.2020)
The course is focused on assessment and counselling in early and preschool age (developmental diagnostics, diagnostics of motor skills, perception, laterality, spatial orientation, comprehensive diagnostics of school readiness, support of the development of preschool children and prevention of specific learning disabilities). Students also get acquainted with the principles of counselling and the specifics of the administration of quantitative (standardized and non-standardized tests) and qualitative diagnostic methods (observation, interview, product analysis).
Descriptors - Czech
Last update: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (11.02.2022)

Předmět má 3 kredity dle ECTS, celková časová zátěž studenta odpovídá 90 hodinám.

Přímá výuka:              

·         přednášky 12 hodin

·         cvičení 12 hodin

Příprava:

·         samostudium odborné literatury 20 hodin

·         zpracování úkolů a příprava na semináře 26 hodin

Seminární práce a příprava na zápočet: 20 hodin celkem

V případě distanční výuky  studenti obdrží včas odkaz. Dále bude využíván systém podpory studia Moodle.

Literature -
Last update: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (20.07.2020)

Susan M. Benner, Joan Grim. Assessment of Young Children with Special Needs: A Context-based Approach. London: Routledge, 2012. ISBN 978-0415885683

Jack. P. Shonkoff (ed). Handbook of Early Childhood Intervention. Cambridge University Press; 2 edition, 2000. ISBN 978-0521585736

Susan. B. Van Hemel, Catherine E. Snow (eds). Early Childhood Assessment: Why, What, and How.National Academies Press, 2008. ISBN 978-0309314428

Paul J. Frick, Christopher T. Barry, Randy W. Kamphaus. Clinical Assessment of Child and Adolescent Personality and Behavior. New York. Springer; 3rd ed. 2010, ISBN978-0387896427

Sara A. Whitcomb. Behavioral, Social, and Emotional Assessment of Children and Adolescents. London: Routledge; 4 edition, 2012.ISBN 978-0415884600

Teaching methods - Czech
Last update: PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D. (13.09.2022)

Předmět bude vyučován prezenčně, v odůvodněných případech prostřednictvím on-line výuky v MS Teams. Učební opory budou poskytnuty v Moodle.

Syllabus -
Last update: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (20.07.2020)
Assessment process and its phases
Qualitative diagnostic methods– observation, interview, product analysis
Principles of using qualitative assessment methods
Principles of counselling
Assessment and support of the development of gross and fine motor skills, graphomotor skills and visuo-motor coordination
Assessment and support of the development of visual and auditory perception
Assessment of laterality
Assessment and support of spatial orientation development
Assessment of School Readiness
Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D. (13.09.2022)

Zkušební administrace diagnostického materiálu

Zpracování návrhu reedukačních aktivit

Písemný test