SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Special Educational Practice I - OPNS3S107A
Title: Oborová praxe SPPG I
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2020
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/4, C [HT]
Capacity: unknown / 30 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.
Teacher(s): doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.
Co-requisite : OPNS3O101A, OPNS3Q102A, OPNS3S103A, OPNS3S104A, OPNS3S105A, OPNS3S106A, OPNS3S123A
Is co-requisite for: OPNS3O101A, OPNS3Q102A, OPNS3S103A, OPNS3S104A, OPNS3S133A, OPNS3S106A, OPNS3S123A, OPNS3S105A
Is pre-requisite for: OPNS3S115A
Annotation -
Last update: PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D. (11.09.2023)
The aim of the compulsory professional practice in the study programme of special pedagogy is to consolidate the pedagogical, psychological, and especially professional special pedagogical knowledge and didactic skills of students by verifying their practical application. The compulsory subjects of professional practice are included in all years of the Master's degree programme so that their focus enables the systematic development of student's competences in the field of special pedagogy and didactics of teaching in a special primary school. The content of the individual courses of professional practice is interrelated with the courses of the profiling foundation, which allows, in accordance with the philosophy of the entire programme, to systematically apply the acquired knowledge and skills in relation to the specifics in the education of individual age groups of clients (early childhood, preschool, school age, adulthood and seniors). Emphasis is placed on the gradual increase of demands on students in practical activities and a close link to the graduate profile. Students' activities are continuously reflected. The Professional Practice Portfolio is used as an evaluation tool for formative assessment. The culmination of the professional practice is the course Coherent Practice, included in the last semester of the study. Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)
Descriptors - Czech
Last update: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (11.12.2023)

Předmět má 4 kredity dle ECTS, celková časová zátěž studenta odpovídá 120 hodinám.

Přímá výuka:              

·         cvičení/praxe 48 hodin

Příprava:

·         samostudium odborné literatury 30 hodin

·         zpracování reflektivních úkolů a příprava na praxi 32 hodin

Příprava na zápočet: 10 hodin celkem

Výuka bude probíhat prezenčně s elektronickou podporou v MOODLE

Literature - Czech
Last update: doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. (12.09.2022)

BARTOŇOVÁ, M., BYTEŠNÍKOVÁ, I. Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: MU, 2012. ISBN978-80-210-6044-9.

BARTOŇOVÁ, M., BYTEŠNÍKOVÁ, I., VÍTKOVÁ, M. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole. Brno: Paido, 2012. ISBN 978-80-7315-237-6.

KEBLOVÁ, A. Integrované vzdělávání dětí se zrakovým postižením. Praha: Septima, 1996. ISBN 80–85801–65–5.

KUDELOVÁ, I., KVĚTOŇOVÁ, L. Malé dítě s těžkým poškozením zraku. Brno: Paido, 1996. ISBN 80–85931–24–9.

SMOLÍKOVÁ, Kateřina. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha: MŠMT, 2018.

SVOBODOVÁ, J. Předškolní příprava dítěte s postižením hybnosti v SPC. Brno: Masarykova univerzita, 1997.

ŠMELOVÁ, Eva a kol. Individualizace ve výchově a vzdělávání dětí předškolního věku. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016. 152 stran. ISBN 978-80-244-5115-2.

Syllabus - Czech
Last update: doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. (12.09.2022)

Odborná praxe I je zaměřena na praktickou aplikaci speciálněpedagogických dovedností ve vztahu k edukačním specifikům raného a předškolního věku. Praxe probíhá na vybraných pracovištích (centra rané péče, mateřské školy, diagnostická centra apod.) pod supervizí garanta oborové praxe. Je organizována jako průběžná. Každý student se seznámí s konkrétním zařízením jako s organizací, získá základní představu o jeho fungování, aktivitách při diagnostice a podpoře klientů.  V rámci praxe student sleduje  působení speciálních pedagogů, kooperuje s nimi, rozvíjí své praktické dovednosti v oblasti speciálně pedagogické diagnostiky,  aktivně se podílí na rehabilitačním a edukačním procesu. Student zakládá vlastní reflektivní dokumentaci praxe (resp. Portfolio odborné praxe).  Své působení, závěry z praxe prezentuje formou, která je předem stanovena.

Course completion requirements - Czech
Last update: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (11.12.2023)

Student se účastní oborové praxe v plném rozsahu, odevzdá podklady pro závěrečnou reflexi do MOODLE.

Aktivní účast na závěrečné reflexi.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html