SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Mathematical Analysis I - NOFY151
Title: Matematická analýza I
Guaranteed by: Laboratory of General Physics Education (32-KVOF)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2022 to 2022
Semester: winter
E-Credits: 9
Hours per week, examination: winter s.:4/3, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Additional information: https://www2.karlin.mff.cuni.cz/~prazak/vyuka/NOFY151-zs22
Guarantor: prof. Mgr. Milan Pokorný, Ph.D., DSc.
doc. RNDr. Dalibor Pražák, Ph.D.
Class: Fyzika
M Bc. MOD > Povinné
Classification: Physics > Mathematics for Physicists
Incompatibility : NMAF051
Interchangeability : NMAF051
Is incompatible with: NMAF051
Is interchangeable with: NMAF051
In complex pre-requisite: NMAG204, NMAG211, NMAG212, NMMA201, NMMA202, NMMA203, NMMA204, NMMA205, NMNM201
Is complex co-requisite for: NMSA211
Annotation -
Last update: Mgr. Hana Kudrnová (20.05.2019)
First part of the basic course of mathematics for the students of general physics (bachelor study). The program consists of basics on differential and integral calculus, together with theoretical background.
Aim of the course -
Last update: prof. RNDr. Josef Málek, CSc., DSc. (28.09.2019)

First part of the fundamental course of mathematics for the students of physics (bachelor study) and mathematical modelling (bachelor study). The course focuses on differential and integral calculus of functions of one variable and includes a detailed theoretical background.

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. RNDr. Dalibor Pražák, Ph.D. (30.09.2022)

Zápočet: bude udělen za úspěšné napsání zápočtových testů. Podrobnosti stanoví cvičící.

Získání zápočtu je podmínkou účasti na zkoušce.

Zkouška: sestává z početní (písemné) a teoretické (ústní) části. Podrobnosti viz web přednášejícího.

Literature - Czech
Last update: doc. RNDr. Dalibor Pražák, Ph.D. (30.09.2022)

Černý, R., Pokorný, M.: Základy matematické analýzy pro studenty fyziky 1, MATFYZPRESS, 2020

Kopáček J.: Matematika pro fyziky I., MATFYZPRESS, 2004

Kopáček J. a kol. : Příklady z matematiky pro fyziky I., MATFYZPRESS, 2002

Jarník J.: Diferenciální počet I, ACADEMIA 1984

Jarník J.: Diferenciální počet II, ACADEMIA 1984

Jarník J.: Integrální počet I, ACADEMIA 1984

Děmidovič V.: Sbírka úloh a cvičení z matematické analýzy, Fragment, 2003

http://www.mff.cuni.cz/prednasky/NMAF051">Videozáznamy přednášek

Teaching methods - Czech
Last update: doc. RNDr. Dalibor Pražák, Ph.D. (30.09.2022)

přednáška a cvičení (další detaily na stránce vyučujícího).

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. RNDr. Dalibor Pražák, Ph.D. (30.09.2022)

Požadavky u zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl probrán na přednášce a cvičení.

Syllabus -
Last update: doc. RNDr. Dalibor Pražák, Ph.D. (30.09.2022)

1. Sets and operations on sets, predicate logic. Sets of numbers. The supremum axiom. Sequences and their limits, accumulations points, countable and non-countable sets.

2. Function of one real variable, limit and continuity. One-to-one function. Composite function, parametrically given function. Elementary functions.

3. Primitive function, integration by parts and Theorem on Substitution; integration of elementary functions, especially rational ones. Solution to special ODEs.

4. Further properties of limits. Symbols o and O (small and capital o). Sequences and their properties: monotone sequences and their limit. Bolzano-Cauchy Theorem.

5. Properties of continuous functions on a closed interval. Mean Value Theorem. L'Hospital's Rule. Sketching of the graph of a function using derivatives. Convexity and concavity. Taylor polynomial and Taylor formula.

7. Riemann and Newton integral. Integral with changing upper limit. Connection between primitive function and Riemann integral. Mean Value Theorem of the integral calculus.

Entry requirements -
Last update: doc. RNDr. Dalibor Pražák, Ph.D. (30.09.2022)

High-school mathematics (according to central European standards).

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html