SubjectsSubjects(version: 920)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Mathematical Analysis 3 - NMMA201
Title: Matematická analýza 3
Guaranteed by: Department of Mathematical Analysis (32-KMA)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 8
Hours per week, examination: winter s.:4/2, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Additional information: https://www2.karlin.mff.cuni.cz/~spurny/pages/ma3.php
Guarantor: prof. RNDr. Jiří Spurný, Ph.D., DSc.
Class: M Bc. MMIB
M Bc. MMIB > Povinné
M Bc. MMIB > 2. ročník
M Bc. MMIT
M Bc. MMIT > Povinné
M Bc. OM
M Bc. OM > Povinné
M Bc. OM > 2. ročník
Classification: Mathematics > Real and Complex Analysis
Pre-requisite : {One 1st year Analysis course}
Incompatibility : NMAA003
Interchangeability : NMAA003
Is co-requisite for: NMMA204, NMMA202
Is incompatible with: NMAA161
Is interchangeable with: NMAA003
In complex pre-requisite: NMMA301, NMMA331, NMMA342
Annotation -
Last update: G_M (16.05.2012)
The third part of a four-semester course in mathematical analysis for bachelor's programs General Mathematics and Information Security.
Course completion requirements - Czech
Last update: prof. RNDr. Jiří Spurný, Ph.D., DSc. (22.09.2022)

ZÁPOČET

Postačující podmínkou na zápočet je účast alespoň na sedmi cvičeních.

======================

ZKOUŠKA

Zkouška sestává z písemné a ústní části. Podrobnější informace jsou přístupné na homepage přednášejícího.

Literature - Czech
Last update: doc. RNDr. Miroslav Zelený, Ph.D. (21.09.2020)
ZÁKLADNÍ LITERATURA

V. Jarník: Diferenciální počet II, Academia 1984

V. Jarník: Integrální počet I, II, Academia 1984

L. Zajíček: Vybrané partie z matematické analýzy pro 2. ročník, Matfyzpress 2007

L. Zajíček: Vybrané úlohy z matematické analýzy pro 1. a 2. ročník, Matfyzpress 2013

P. Holický, O.Kalenda: Metody řešení vybraných úloh z matematické analýzy pro 2. až 4. semestr, Matfyzpress 2006

DOPLŇKOVÁ LITERATURA

B. P. Demidovič: Sbírka úloh z matematické analýzy, Fragment 2003

W. Rudin: Principles of Mathematical Analysis, McGraw-Hill 1964

J. Lukeš a kol.: Problémy z matematické analýzy (skriptum)

Syllabus -
Last update: prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc. (28.10.2019)

Metric spaces (compact and complete spaces), differential calculus of vector-valued functions of several variables, Cauchy product of series, rearrangement of series, generalized series, uniform convergence of sequences and series of functions, ordinary differential equations.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html