SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Mathematical Analysis 3 - NMMA201
Title in English: Matematická analýza 3
Guaranteed by: Department of Mathematical Analysis (32-KMA)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2018 to 2018
Semester: winter
E-Credits: 8
Hours per week, examination: winter s.:4/2 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Guarantor: prof. RNDr. Stanislav Hencl, Ph.D.
Class: M Bc. MMIB
M Bc. MMIB > Povinné
M Bc. MMIB > 2. ročník
M Bc. MMIT
M Bc. MMIT > Povinné
M Bc. OM
M Bc. OM > Povinné
M Bc. OM > 2. ročník
Classification: Mathematics > Real and Complex Analysis
Pre-requisite : {One 1st year Analysis course}
Incompatibility : NMAA003
Interchangeability : NMAA003
Is co-requisite for: NMMA202
In complex pre-requisite: NMMA301, NMMA331, NMMA342
Annotation -
Last update: G_M (16.05.2012)
The third part of a four-semester course in mathematical analysis for bachelor's programs General Mathematics and Information Security.
Course completion requirements - Czech
Last update: prof. RNDr. Stanislav Hencl, Ph.D. (11.09.2018)

Zápočet bude za 2-3 zápočtové písemky během semestru. Pokud student nenapíše některou písemku na požadovaný počet bodů, může body získat za kombinaci opravná písemka/účast/aktivita na cvičeních/domácí úkoly. Přesné podmínky stanoví cvičící. Typické bude, že pokud má student dostatečnou účast a nenapíše zápočtovou písemku, tak si může napsat opravnou písemku.

Zkouška má písemnou a poté ustní část. Forma zkoušky a bodový systém jsou detailněji popsány na homepage vyučujícího http://www.karlin.mff.cuni.cz/~hencl/zkouska3.pdf .

Literature - Czech
Last update: G_M (27.04.2012)
ZÁKLADNÍ LITERATURA

V. Jarník: Diferenciální počet II

V. Jarník: Integrální počet I,II

V. Jarník: Matematická analýza pro 3. semestr (skriptum)

L. Zajíček: Vybrané partie z matematické analýzy pro 2. ročník

J. Čerych a kol.: Příklady z matematické analýzy V (skriptum)

L. Zajíček: Vybrané úlohy z matematické analýzy pro 1. a 2. ročník

P. Holický, O.Kalenda: Metody řešení vybraných úloh z matematické analýzy pro 2. až 4. semestr

DOPLŇKOVÁ LITERATURA

S. Fučík, J.Milota: Matematická analýza II (skriptum)

B. P. Demidovič: Sbornik zadač i upražnenij po matematičeskomu analizu

W. Rudin: Principles of Math. Analysis (existuje ruský překlad)

G. M. Fichtengolc: Kurs differencialnogo i integralnogo isč. I,II

J. Lukeš a kol.: Problémy z matematické analýzy (skriptum)

Syllabus -
Last update: G_M (27.04.2012)

Metric and topological spaces, compactness in special function spaces, differential calculus for (vector) functions of many variables.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html