SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
North American History Seminar - JTB029
Title: Seminář k dějinám Severní Ameriky
Guaranteed by: Department of North American Studies (23-KAS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / 70 (62)
Min. number of students: 1
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Dr. phil. Lucie Kýrová, M.A.
Mgr. Jana Sehnálková, Ph.D.
PhDr. Pavel Szobi, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Petr Buriánek
Dr. phil. Lucie Kýrová, M.A.
Mgr. Viktorie Mertová
Mgr. Jiří Pondělíček, Ph.D.
PhDr. Pavel Szobi, Ph.D.
Incompatibility : JMB017
Pre-requisite : JTB001, JTB002, JTB003, JTB004, JTB005, JTB006, JTB007
Files Comments Added by
download Migrace USA.docx Sylabys_Perutka_Přistěhovalectví Mgr. Lukáš Perutka, Ph.D.
Annotation - Czech
V rámci Dějin Severní Ameriky si studenti mohou vybrat jeden z pěti seminářů k dějinám USA.
Každý seminář se zaměřuje na konkrétní téma z amerických dějin a do hloubky je rozpracovává. V rámci semináře se studenti věnují také práci s primárními prameny.
V LS23-24 je možno vybrat si z následujících seminářů:

The Founding of a nation (Kýrová Lucie)
Hospodářský vývoj USA v 19. a 20. století (Szobi Pavel)
USA na Blízkém východě (El-Ahmadieh Jakub)
Ve stínu apokalypsy, USA a přípravy na jadernou válku (Pondělíček Jiří)
Občanská práva v USA (Mertova Viktorie)
Last update: Kýrová Lucie, Dr. phil., M.A. (15.02.2024)
Aim of the course - Czech

Cílem semináře k dějinám USA je získat větší vhled do důležitých fenoménů americké historie a nabídnout studentům prostor, kde je tyto otázky možno diskutovat. 

Last update: Lochmanová Sára, Bc. (05.02.2024)
Course completion requirements - Czech

Hodnocení studentů je založeno na škále písmen A-F, která vychází z Opatření děkanky číslo 20/2019 (https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-20/2019)

  • 91% a více        => A
  • 81-90%             => B
  • 71-80%             => C
  • 61-70%             => D
  • 51-60%             => E
  • 0-50%               => F

Více viz. SMĚRNICE S_SO_002: Organizace zkouškových termínů, kontrol studia a užívání klasifikace A–F na FSV UK.

 

Last update: Lochmanová Sára, Bc. (05.02.2024)
Literature - Czech

Literatura doporučená k semináři se odvíjí od zaměření semináře a bude doporučena jednotlivými vyučujícími. 

Last update: Kýrová Lucie, Dr. phil., M.A. (07.02.2024)
Teaching methods - Czech

Seminář se zaměří na analýzu textu, diskuse ve skupině a částečně také výklad/vysvětletení fenoménu. 

Studenti také v rámci semináři odprezentují referát, který bude sloužit jako podklad k diskusi. 

 

Last update: Kýrová Lucie, Dr. phil., M.A. (07.02.2024)
Requirements to the exam - Czech

Plnění studijních povinností zahrnuje: 

 

a) Ústní vystoupení s referátem na zadané téma (30 bodů).

b) Aktivní účast v hodině (30 bodů).

c) Odevzdání tématu referátu v písemné podobě v rozsahu cca 3-5 normostran (5 400 – 9 000 znaků včetně mezer) čistého textu (40 bodů).

d) K získání zápočtu je nutné dosáhnout minimálně 50 % z každé položky a-c.

e) Hodnotí se první odevzdaná verze referátu.

f) Student odevzdá referát v písemné podobě a v uvedeném rozsahu 3-5 normostran čistého textu (5 400 – 9 000 znaků včetně mezer) k datu určenému vyučujícím semináře a v souladu s termíny harmonogramu akademického roku 2020/2021 na adresu příslušného kurzu v Moodle.

   

Last update: Kýrová Lucie, Dr. phil., M.A. (07.02.2024)
Syllabus

Syllaby viz SOUBORY, případně MOODLE. 

Last update: Kýrová Lucie, Dr. phil., M.A. (07.02.2024)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html