SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
North American History Seminar - JTB029
Title: Seminář k dějinám Severní Ameriky
Guaranteed by: Department of North American Studies (23-KAS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / 53 (60)
Min. number of students: 1
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Additional information: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=4980
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Dr. phil. Lucie Kýrová, M.A.
Mgr. Jana Sehnálková, Ph.D.
PhDr. Pavel Szobi, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Petr Buriánek
Dr. phil. Lucie Kýrová, M.A.
Mgr. Viktorie Mertová
Mgr. Jiří Pondělíček, Ph.D.
Mgr. Jana Sehnálková, Ph.D.
PhDr. Pavel Szobi, Ph.D.
Incompatibility : JMB017
Pre-requisite : JTB001, JTB002, JTB003, JTB004, JTB005, JTB006, JTB007
Files Comments Added by
download Migrace USA.docx Sylabys_Perutka_Přistěhovalectví Mgr. Lukáš Perutka, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Jana Sehnálková, Ph.D. (15.02.2021)
V rámci Dějin Severní Ameriky si studenti mohou vybrat jeden z pěti seminářů k dějinám USA.
Každý seminář se zaměřuje na konkrétní téma z amerických dějin a do hloubky je rozpracovává. V rámci semináře se studenti věnují také práci s primárními prameny.
V LS20-21 je možno vybrat si z následujících seminářů:

Founding a nation (Kýrová Lucie, Sehnálková Jana)
Hospodářský vývoj USA v 19. a 20. století (Szobi Pavel)
Přistěhovalectví do USA (Lukáš Perutka)
USA na Blízkém východě (El-Ahmadieh Jakub)
Ve stínu apokalypsy, USA a přípravy na jadernou válku (Pondělíček Jiří)
Občanská práva v USA (Mertova Viktorie)
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Jana Sehnálková, Ph.D. (31.01.2021)

Cílem semináře k dějinám USA je získat větší vhled do důležitých fenoménů americké historie a nabídnout studentům prostor, kde je tyto otázky možno diskutovat. 

Course completion requirements - Czech
Last update: Bc. Jiřina Tomečková (13.02.2023)

Hodnocení studentů je založeno na škále písmen A-F, která vychází z Opatření děkanky číslo 20/2019 (https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-20/2019)

90 % a více => A
80-89 % => B
70-79 % => C
60-69 % => D
50-59 % => E
0-49 % => F

Literature - Czech
Last update: Mgr. Jana Sehnálková, Ph.D. (31.01.2021)

Literatura doporučená k semináři se odvíjí od zaměření semináře a bude doporučena jednotlivými vyučujícími. 

Teaching methods - Czech
Last update: Mgr. Jana Sehnálková, Ph.D. (31.01.2022)

Seminář se zaměří na analýzu textu, diskuse ve skupině a částečně také výklad/vysvětletení fenoménu. 

Studenti také v rámci semináři odprezentují referát, který bude sloužit jako podklad k diskusi. 

 

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Jana Sehnálková, Ph.D. (31.01.2021)

Plnění studijních povinností zahrnuje: 

 

a) Ústní vystoupení s referátem na zadané téma (30 bodů).

b) Aktivní účast v hodině (30 bodů).

c) Odevzdání tématu referátu v písemné podobě v rozsahu cca 3-5 normostran (5 400 – 9 000 znaků včetně mezer) čistého textu (40 bodů).

d) K získání zápočtu je nutné dosáhnout minimálně 50 % z každé položky a-c.

e) Hodnotí se první odevzdaná verze referátu.

f) Student odevzdá referát v písemné podobě a v uvedeném rozsahu 3-5 normostran čistého textu (5 400 – 9 000 znaků včetně mezer) k datu určenému vyučujícím semináře a v souladu s termíny harmonogramu akademického roku 2020/2021 na adresu příslušného kurzu v Moodle.

 
 
Syllabus
Last update: Mgr. Jana Sehnálková, Ph.D. (31.01.2021)

Syllaby viz SOUBORY, případně MOODLE. 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html