Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Seznam prací
   Přihlásit přes CAS
  
                  
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Bezkontaktní impedanční detekce látek v roztoku - testování kvality vod 2006/2007 2006/2007 bakalářská práce BCHPV prof. RNDr. František Opekar, CSc. skrytý 16.10.2006 30.10.2006 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Impedanční bezkontaktní detekce látek v plynné fázi 2009/2010 2010/2011 diplomová práce prof. RNDr. František Opekar, CSc. skrytý 14.09.2006 16.10.2009 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Titrační stanovení s termometrickou indikací. 2010/2011 2011/2012 bakalářská práce prof. RNDr. František Opekar, CSc. skrytý 09.03.2010 02.12.2010 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Elektrochemické stanovení thalia v technologických roztocích. 2008/2009 2008/2009 bakalářská práce prof. RNDr. František Opekar, CSc. skrytý 23.09.2008 13.10.2008 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Elektroforetické separace sacharidů v krátké kapiláře. 2010/2011 2011/2012 diplomová práce prof. RNDr. František Opekar, CSc. skrytý 06.10.2010 20.01.2011 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Kapacitní detektor pro stanovení obsahu organických rozpouštědel ve vodě 2007/2008 2007/2008 bakalářská práce prof. RNDr. František Opekar, CSc. skrytý 21.09.2007 20.11.2007 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Elektroforéza v krátké kapiláře s duální detekcí. 2012/2013 2013/2014 diplomová práce prof. RNDr. František Opekar, CSc. skrytý 22.10.2012 04.03.2013 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Titrační stanovení směsi slabé a silné kyseliny. 2008/2009 2009/2010 bakalářská práce prof. RNDr. František Opekar, CSc. skrytý 30.04.2009 10.08.2009 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Nové varianty impedančních bezkontaktních detektorů pro detekci látek v toku kapaliny 2006/2007 2006/2007 diplomová práce ANAL prof. RNDr. František Opekar, CSc. skrytý 17.03.2006 30.10.2006 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Vývoj bezkontaktní vodivostní detekce pro plošnou elektroforézu 2004/2005 2004/2005 diplomová práce ANAL prof. RNDr. František Opekar, CSc. skrytý 27.04.2005 27.04.2005 () PřF
detail Bezkontaktní vodivostní detekce - dva přístupy ke zpracování signálu z detekční cely. 2010/2011 2011/2012 bakalářská práce prof. RNDr. František Opekar, CSc. skrytý 23.06.2011 27.01.2012 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Elektroforéza v krátkých kapilárách 2009/2010 2010/2011 diplomová práce prof. RNDr. František Opekar, CSc. skrytý 02.10.2008 11.11.2009 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Kapacitní detektor pro stanovení obsahu organických rozpouštědel ve vodě - vliv anorganických elektrolytů. 2008/2009 2009/2010 diplomová práce prof. RNDr. František Opekar, CSc. skrytý 25.02.2008 02.09.2009 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Stanovení mastných kyselin v krevní plasmě metodou plynové chromatografie 2004/2005 2004/2005 diplomová práce NKATA prof. RNDr. František Opekar, CSc. skrytý 08.09.2005 08.09.2005 () PřF
detail Stanovení celkového množství síry v petrochemických produktech 2004/2005 2005/2006 diplomová práce ANAL prof. RNDr. František Opekar, CSc. skrytý 17.03.2006 17.03.2006 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Stanovení vybraných komponent v lidské moči elektroforézou v krátké kapiláře. 2013/2014 2014/2015 diplomová práce NANALD prof. RNDr. František Opekar, CSc. skrytý 06.11.2013 02.12.2013 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Kapilární elektroforéza s duální optickou a bezkontaktní vodivostní detekcí. 2010/2011 2012/2013 diplomová práce prof. RNDr. František Opekar, CSc. skrytý 06.05.2011 07.03.2013 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Stanovení aminokyselin v potravinových doplňcích metodou kapilární elektroforézy s duální detekcí 2006/2007 2006/2007 diplomová práce ANAL prof. RNDr. František Opekar, CSc. skrytý 17.03.2006 30.10.2006 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Bezkontaktní konduktometrická indikace při titračních metodách analýzy. 2007/2008 2008/2009 bakalářská práce prof. RNDr. František Opekar, CSc. skrytý 01.11.2006 06.11.2007 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Testování nových variant bezkontaktních impedančních detektorů pro detekci látek v roztoku. 2008/2009 2008/2009 diplomová práce prof. RNDr. František Opekar, CSc. skrytý 08.11.2007 20.11.2007 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Detektor pro bezkontaktní vodivostní testování čistoty vod 2006/2007 2007/2008 bakalářská práce prof. RNDr. František Opekar, CSc. skrytý 02.10.2006 16.10.2006 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Stanovení lithia v minerálních vodách elektroforézou v krátké kapiláře. 2011/2012 2012/2013 bakalářská práce prof. RNDr. František Opekar, CSc. skrytý 08.12.2011 26.03.2013 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Použití iontových kapalin jako součástí elektrolytů pro ampérometrické sensory plynů a Li-iontové baterie. 2007/2008 2010/2011 disertační práce 4XANAL prof. RNDr. František Opekar, CSc. skrytý 08.03.2007 06.11.2007 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Stanovení ethanolu v automobilovém benzínu impedančním detektorem. 2010/2011 2010/2011 bakalářská práce prof. RNDr. František Opekar, CSc. skrytý 17.03.2010 02.12.2010 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Stanovení vápníku v potravinovém doplňku. 2014/2015 2014/2015 bakalářská práce prof. RNDr. František Opekar, CSc. skrytý 29.01.2015 29.01.2015 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Testování zdrojů frekvence pro bezkontaktní vodivostní detektor v kapilární elektroforéze 2004/2005 2004/2005 bakalářská práce KATA prof. RNDr. František Opekar, CSc. skrytý 02.06.2005 02.06.2005 () PřF
detail Impedanční bezkontaktní detekce látek v elektroforéze s krátkou kapilárou 2007/2008 2007/2008 diplomová práce prof. RNDr. František Opekar, CSc. skrytý 14.09.2006 16.10.2006 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Stanovení vápníku v potravinovém doplňku. 2012/2013 bakalářská práce BKATA prof. RNDr. František Opekar, CSc. skrytý 27.02.2013 19.03.2013 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
detail Impedanční detekce v průtokových analytických metodách 2008/2009 2008/2009 diplomová práce NANALD prof. RNDr. František Opekar, CSc. skrytý 02.03.2007 14.05.2009 Katedra analytické chemie (31-230) PřF
Výsledky 1-29 z 29 1
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK