Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Testování nových variant bezkontaktních impedančních detektorů pro detekci látek v roztoku.
Název práce v češtině: Testování nových variant bezkontaktních impedančních detektorů pro detekci látek v roztoku.
Název v anglickém jazyce: Testing of new variants of contactless impedance detectors for detection of substances in solutions.
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. František Opekar, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.11.2007
Datum zadání: 20.11.2007
Datum proběhlé obhajoby: 25.05.2009
Oponenti: prof. RNDr. Ing. Petr Tůma, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Pro bezkontaktní impedanční detektory využívající některých specializovaných elektronických obvodů budou testována a hodnocena různá geometrická uspořádání detekčních cel tvořených tubulárními elektrodami umístěnými na vnější stěně trubičky s analyzovaným roztokem. Důraz bude kladen na využití detektoru pro detekci látek v toku kapaliny s možným využitím ve FIA nebo HPLC.Various geometric arrangements of the contactless impedance cells and specialized electronic circuits will be tested and evaluated for detection of compounds in flowing liquids.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Separation and determination of biologically and clinically important compounds using short capillary electrophoresis.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK