Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kapacitní detektor pro stanovení obsahu organických rozpouštědel ve vodě - vliv anorganických elektrolytů.
Název práce v češtině: Kapacitní detektor pro stanovení obsahu organických rozpouštědel ve vodě - vliv anorganických elektrolytů.
Název v anglickém jazyce: A Capacitive Detector for Determination
of Organic Solvents in Water Solutions - the Effect of Inorganic Electrolytes.
Klíčová slova: bezkontaktní impedanční detektor, planární cela, tubulární cela, permi
Klíčová slova anglicky: contactless impedance detector, planar cell, tubular cell, permittivit
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. František Opekar, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.09.2009
Datum zadání: 02.09.2009
Datum odevzdání elektronické podoby:19.05.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:19.05.2010
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2010
Oponenti: prof. Ing. Karel Štulík, DrSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Pro stanovení organických rozpouštědel ve vodných roztocích byl vyvinut bezkontaktní kapacitní detektor. Předmětem navrhované diplomové práce je prostudovat ovlivnění jeho odezvy přítomností anorganických iontů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
A contactless capacitive detector has been developed for determination of organic solvents in water solutions. The objective of the work is a study of the inorganic ions presence on its response.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK