Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Titrační stanovení s termometrickou indikací.
Název práce v češtině: Titrační stanovení s termometrickou indikací.
Název v anglickém jazyce: The Titrimetric determination with thermometric detection.
Klíčová slova: odměrná analýza, acidobazické titrace, termometrická detekce
Klíčová slova anglicky: titrimetry, acid base titrations, thermometric detection
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. František Opekar, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.03.2010
Datum zadání: 02.12.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:30.08.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:27.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2012
Oponenti: prof. RNDr. Pavel Coufal, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Jednou z méně obvyklých metod pro objetivní zjišťování konce titrace je termometrická detekce. Změna teploty při reakci analytu s odměrným činidlem je snímána termistorem. Zlom závislosti odezvy na objemu přidaného titračního činidla indikuje dosažení bodu konce titrace. Předmětem práce je vypracování metody pro titrační stanovení kyselin a zásad s touto detekční metodou.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Thermal detection is less usual method for detection of the titration end-point. The change in the solution temperature due to reaction between analyte and titration reagent can be monitored by thermistor. The aim of the work is to test this detection method for acid-base titrations.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK