Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývoj bezkontaktní vodivostní detekce pro plošnou elektroforézu
Název práce v češtině: Vývoj bezkontaktní vodivostní detekce pro plošnou
elektroforézu
Název v anglickém jazyce: DEVELOPMENT OF CONTACTLESS CONDUCTIVITY DETECTION FOR PLANAR
ELECTROPHORESIS
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav:  
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. František Opekar, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.04.2005
Datum zadání: 27.04.2005
Datum proběhlé obhajoby: 18.05.2005
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK