text size

Faculty of Social Sciences

UK » FSV

Kontakty

Address: Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1, Czech Republic
Phone: +420 222 112 111

Residency

Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1, okres Hl.m. Praha, Czech Republic

Vedení

dean: PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.
vice-dean pro rozvoj: JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D.
vice-dean pro zahraniční styky: PhDr. Kateřina Králová, M.A., Ph.D.
vice-dean pro vědu a výzkum a pro doktorské studium: doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.
vice-dean pro vnější vztahy: doc. Mgr. MgA. Filip Láb, Ph.D.
vice-dean pro studijní záležitosti a další formy vzdělávání; statutární zástupce děkana: PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D.
chief administrative officer: Mgr. Tomáš Gec

Organisational structure