velikost textu

Fakulta tělesné výchovy a sportu

UK » FTVS

Kontakty

Sídlo

José Martího 31, 162 52 Praha 6, okres Hl.m. Praha, Česká republika

Vedení

děkanka: doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc.
proděkan pro vědeckou a výzkumnou činnost, DS a rigorózní řízení: prof. Ing. Václav Bunc, CSc.
proděkan pro vnitřní záležitosti a rozvoj: doc. PhDr. Miroslav Petr, Ph.D.
proděkanka pro studijní záležitosti: PaedDr. Jitka Vindušková, CSc.
tajemník: Ing. Radim Zelenka, Ph.D.

Organizační struktura