velikost textu

Fakulta tělesné výchovy a sportu

UK » FTVS

Kontakty

Sídlo

José Martího 31, 162 52 Praha 6, okres Hl.m. Praha, Česká republika

Vedení

děkanka: doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc.
proděkan pro studijní záležitosti: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D.
proděkan pro vnitřní záležitosti a rozvoj: Mgr. Jan Chrudimský, Ph.D.
proděkanka pro vnější vztahy a zahraniční záležitosti: doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
proděkan pro vědeckou a výzkumnou činnost: doc. PhDr. Miroslav Petr, Ph.D.
tajemník: Ing. Radim Zelenka, Ph.D.

Organizační struktura