velikost textu

Děkanát

UK » 3.LF » Děkanát

Kontakty

Adresa: Ruská 2411/87, 100 00 Praha 10, okres Praha (hlavní město), Česká republika
Email: dekan@lf3.cuni.cz
Telefon: +420 267 102 233 [i]

Vedení

vedoucí: JUDr. Zdeňka Mužíková

Funkce a agendy

referentka: Ivana Blažková

Organizační struktura

Popis

1.Děkanát 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze (dále 3. LF UK) je výkonným útvarem fakulty. 2.Řízením děkanátu je pověřen tajemník. Jeho povinnosti stanoví čl. 18 Statutu 3. LF UK. 3.Děkanát sídlí v Praze 10, Ruská 87. 4.Kromě činností uvedených v článku 26 Statutu 3.LF UK zabezpečuje děkanát plnění dalších úkolů, stanoví-li tak děkan nebo v rámci své působnosti tajemník.