text size

Department of Zoology

UK » PřF » SBIO » ZOOLOGIE

Contacts

Email: zoologie@natur.cuni.cz
Phone: +420 221 951 841
Fax: +420 221 951 841

Registered office

Viničná 7, 128 43 Praha 2, Czech Republic

Management

head: doc. RNDr. Michal Vinkler, Ph.D.
deputy head: prof. RNDr. Ivan Čepička, Ph.D.

Funkce a agendy

department administrator: Ing. Jindřiška Peterková
secretary: Ing. Markéta Hejná
secretary: Jana Mrázová
secretary: Ing. Jindřiška Peterková
study consultant specializace Zoologie obratlovců: doc. Mgr. Robert Černý, Ph.D.
study consultant specializace Ekologie a etologie: prof. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D.
study consultant specializace Entomologie: doc. RNDr. Jakub Prokop, Ph.D.
study consultant specializace Evoluční biologie živočichů : RNDr. Radka Reifová, Ph.D.
study consultant specializace Zoologie bezobratlých: RNDr. František Šťáhlavský, Ph.D.
study system coordinator: Ing. Jindřiška Peterková
HRIS administrator: Ing. Jindřiška Peterková