text size

Dean's Office

UK » LFHK » DĚKAN

Contacts

Address: Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové, Czech Republic
Email: dekanats@lfhk.cuni.cz
Phone: +420 495 816 243

Management

head děkanátu a tajemník fakulty: Ing. Věra Tlapáková, MBA

Organizational structure

Description

Děkanát zabezpečuje potřeby fakulty. Za tím účelem uskutečňuje organizační, koordinační, konzultačně poradní, evidenční a kontrolní činnost v oblasti studijní, vědecké, ekonomické, personální, právní, vnějších vztahů včetně zahraničních styků a vnitřní správy. Děkanát zabezpečuje po stránce materiální a administrativní činnost děkana, proděkanů, senátu, tajemníka fakulty a vědecké rady.