text size

Student Affairs Office

UK » FF » Děkanát » SAO

Contacts

Email: studijni@ff.cuni.cz
Phone: +420 221 619 325 l. 325

Office hours

Monday - -

Tuesday   9:00 - 12:00   

Wendesday   14:00 - 17:30

Thursday   14:00 - 16:00

Friday -  -

Registered office

nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1, Czech Republic

Management

head: Mgr. Adéla Miškanin Holubová

Funkce a agendy

Stipendisté: Darja Nováková
Stipendisté: Bc. Petra Ptáčková
Přijímací řízení: Mgr. Sára Barcuchová
Přijímací řízení: Mgr. Renata Haklová
Studentské žádosti referentka poplatků, referentka studia učitelství: Klára Kordíková
Přijímací řízení: PhDr. Šárka Maun Kratinová
referentka: Martina Baslová
referentka: Mgr. Renata Haklová
referentka: Renáta Hofmanová
referentka: Šárka Hovorková
referentka: Mgr. et Mgr. Lívia Kotuľáková
referentka: PhDr. Šárka Maun Kratinová
referentka: PhDr. Mgr. Jana Rišková, Ph.D.
referentka: Zuzana Rybenská
referentka: Mgr. Eva Votavová

Organizational structure

Description

Studijní oddělení zajišťuje agendu studentů bakalářských, magisterských a doktorských programů na FF UK, agendu poplatků, dodatků, státních závěrečných zkoušek, promocí a imatrikulací atp. Studijní oddělení rovněž zajišťuje studentské evaluace výuky, které se konají po každém semestru, a studentská stipendia. Studijní oddělení spadá do gesce proděkana pro studium a přijímací řízení.