text size

Registrar

UK » FF » Děkanát » Reg

Contacts

Email: studijni@ff.cuni.cz
Phone: +420 221 619 325 l. 325

Office hours

Monday - -

Tuesday   9:00 - 12:00   

Wendesday   14:00 - 17:30

Thursday   14:00 - 16:00

Friday -  -

Registered office

nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1, Czech Republic

Management

head: Mgr. Natália Přibylová
deputy head: Renáta Hofmanová

Funkce a agendy

Spisová služba: PhDr. Mgr. Jana Rišková, Ph.D.
Spisová služba: Zuzana Rybenská
Docházka a nepřítomnosti : Klára Kordíková

Description

Studijní oddělení zajišťuje agendu studentů bakalářských a magisterských (navazujících magisterských) programů na FF UK. Šest referentek denního studia spravuje přímo agendu studentů, dvě referentky studijního informačního systému (SIS) se soustředí na záležitosti SIS, další tři referentky mají rozdělenou specializační agendu poplatků, dodatků, státních závěrečných zkoušek, promocí a imatrikulací atp. Studijní oddělení rovněž zajišťuje studentské evaluace výuky, které se konají po každém semestru, a studentská stipendia. Studijní oddělení spadá do gesce proděkana pro studium (Mgr. Renata Landgráfová, Ph.D.), a úzce spolupracuje s akademickými koordinátory SIS.

Od dubna 2012 spadá do gesce studijního oddělení též akreditační referát.