velikost textu

Studijní oddělení

UK » FF » Děkanát » SO

Kontakty

Email: studijni@ff.cuni.cz
Telefon: +420 221 619 325 l. 325

Úřední hodiny

Pondělí - -

Úterý      9:00 - 12:00

Středa   14:00 - 17:30

Čtvrtek   14:00 - 16:00

Pátek   - -

Sídlo

nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1, Česká republika

Vedení

vedoucí: Mgr. Adéla Miškanin Holubová

Funkce a agendy

Přijímací řízení: Mgr. Sára Barcuchová
Přijímací řízení: Mgr. Renata Haklová
Studentské žádosti referentka poplatků, referentka studia učitelství: Klára Kordíková
Přijímací řízení: PhDr. Šárka Maun Kratinová
referentka: Martina Baslová
referentka: Mgr. Renata Haklová
referentka: PhDr. Šárka Maun Kratinová
referentka: Bc. Veronika Řehová
referentka: Mgr. Eva Votavová

Organizační struktura

Popis

Studijní oddělení zajišťuje agendu studentů bakalářských, magisterských a doktorských programů na FF UK, agendu poplatků, dodatků, státních závěrečných zkoušek, promocí a imatrikulací atp. Studijní oddělení rovněž zajišťuje studentské evaluace výuky, které se konají po každém semestru, a studentská stipendia. Studijní oddělení spadá do gesce proděkana pro studium a přijímací řízení.