text size

Faculty of Humanities

UK » FHS

Contacts

Address: Pátkova 2137/5, 182 00 Praha, Czech Republic
Email: dekanat@fhs.cuni.cz

Registered office

Pátkova 2137/5, 182 00 Praha 8, Czech Republic

Management

dean: doc. Věra Sokolová, M.A., Ph.D.
vice-dean pro vnitřní vztahy: PhDr. Dana Bittnerová, CSc.
vice-dean pro zahraniční záležitosti: doc. Veronika Čapská, Ph.D.
vice-dean pro vědu a tvůrčí činnost: prof. Dr. phil. Pavel Himl
vice-dean pro doktorské studium a koordinaci fakulty: Ing. Jana Jeníčková, Ph.D.
vice-dean pro studium: Mgr. Josef Kružík, Ph.D.
vice-dean pro akademické kvalifikace a kvalitu vzdělávání: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D.
vice-dean pro digitalizaci: Ing. Petr Špecián, Ph.D.
vice-dean pro vnější vztahy: Mgr. Ondřej Váša, Ph.D.
chief administrative officer: Ing. Kristýna Zeman

Organizational structure