text size

Faculty of Humanities

UK » FHS

Contacts

Address: Pátkova 2137/5, 182 00 Praha, Czech Republic
Email: dekanat@fhs.cuni.cz

Registered office

Pátkova 2137/5, 182 00 Praha 8, Czech Republic

Management

dean: Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.
vice-dean pro přijímací řízení v pregraduálním studiu: Mgr. Tomáš Holeček, Ph.D.
vice-dean pro zahraniční styky: doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
vice-dean for Doctoral Studies: Ing. Jana Jeníčková, Ph.D.
vice-dean for Science and Research: doc. PhDr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D.
vice-dean pro rozvoj: Mgr. Jan Tuček, Ph.D.
vice-dean pro pregraduální studium: Mgr. Richard Zika, Ph.D.
chief administrative officer: Mgr. Karel Strnad

Organizational structure