text size

Department of Inorganic Chemistry

UK » PřF » SCHEM » ANORCHEM

Contacts

Address: Hlavova 8, 128 43 Praha 2, Czech Republic
Email: anorchem@natur.cuni.cz
Phone: +420 221 951 253
Fax: +420 221 951 253

Registered office

Hlavova 8, 128 43 Praha 2, Czech Republic

Management

head: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D.
deputy head: prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D., DSc.

Funkce a agendy

department administrator: RNDr. Jiří Schulz, Ph.D.
secretary: Monika Zlesáková
study consultant: prof. RNDr. Jiří Mosinger, Ph.D.
study system coordinator: RNDr. Jiří Schulz, Ph.D.
webmaster: RNDr. Vladimír Zbranek
HRIS administrator: RNDr. Jiří Schulz, Ph.D.