text size

RNDr. Ivana Císařová, CSc.

Faculty of Science

Address
Katedra anorganické chemie, PřF UK, Hlavova 8, 128 43 Praha 2, Czech Republic (ANORCHEM)
e-mail
ivana.cisarova@natur.cuni.cz
telephone
+420 221 951 249 (ANORCHEM)
room
Hlavova 8 » 2nd floor » 240,241
Hlavova 2030/8, 128 00 Praha, Czech Republic
(ANORCHEM)