velikost textu

Lékařská fakulta v Plzni

UK » LFPl

Kontakty

Email: info@lfp.cuni.cz
Telefon: +420 377 593 110 [i]

Sídlo

alej Svobody 1655/76, 323 00 Plzeň, Česká republika

Vedení

děkan: prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.
proděkan pro výuku Všeobecného lékařství 1. -3. ročník: doc. Ing. Václav Babuška, Ph.D.
proděkan pro výuku všeobecného lékařství a vztahy mezi LFP a FNP: prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.
proděkan pro zahraniční styky: prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
proděkan pro výuku zubního lékařství: doc. MUDr. et MUDr. Lukáš Hauer, Ph.D.
proděkan pro doktorské studium, habilitační a jmenovací řízení: prof. PharmDr. Radek Kučera, Ph.D.
proděkanka pro přijímací řízení studijních programů v anglickém jazyce a sociální záležitosti studentů: prof. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D.
proděkan pro výuku Všeobecného lékařství 4. -6. ročník: prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy fakulty: prof. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D.
proděkanka pro specializační vzdělávání: prof. MUDr. Alena Skálová, CSc.
proděkan pro vědu a výzkum a grantovou činnost fakulty: prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D.
tajemnice: Ing. Marie Klečková

Organizační struktura