velikost textu

prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.

Lékařská fakulta v Plzni

přednosta (II.Interní klinika Lékařské fakulty v Plzni)
proděkan pro zahraniční styky
e-mail
filipovsky@fnplzen.cz (2.IK, BC)
telefon
+420 377 402 591 (2.IK, BC)
členství
Kolegium děkana (Proděkan pro zahraniční styky)
zaměstnání
Biomedicínské centrum (Laboratoř klinického výzkumu cévních a srdečních onemocnění)

Univerzita Karlova