velikost textu

prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.

Lékařská fakulta v Plzni

proděkan pro výuku všeobecného lékařství a vztahy mezi LFP a FNP
přednosta (Klinika zobrazovacích metod LFP)
e-mail
ferda@fnplzen.cz (KZM, ÚA)
telefon
+420 377 103 440 (KZM, ÚA)
zaměstnání
členství
Kolegium děkana (proděkan pro výuku magisterských studijních programů v českém a anglickém jazyce )

Univerzita Karlova