velikost textu

prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D.

Lékařská fakulta v Plzni

přednosta (Ústav fyziologie Lékařské fakulty v Plzni)
zástupce koordinátora hodnocení tvůrčí činnosti (Ústav fyziologie Lékařské fakulty v Plzni)
vedoucí (Biomedicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni)
proděkan pro vědu a výzkum a grantovou činnost fakulty
e-mail
milan.stengl@lfp.cuni.cz (BC, ÚF)
telefon
+420 377 593 341 (BC, ÚF)
členství
Kolegium děkana (proděkan pro vědu a výzkum a grantovou činnost fakulty)

Univerzita Karlova