velikost textu

prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.

Lékařská fakulta v Plzni

proděkan pro výuku Všeobecného lékařství 4. -6. ročník
přednosta (I.Interní klinika Lékařské fakulty v Plzni)
e-mail
matejovic@fnplzen.cz (1.IK)
telefon
+420 377 103 500 (1.IK)
členství
Kolegium děkana (proděkan pro klinickou výuku všeobecného lékařství v českém a anglickém jazyce (4. – 6. ročník))

Univerzita Karlova

zástupce koordinátora (Rada vědní oblasti Intenzivní medicína)