PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Diplomní seminář III. (kombinovaná forma) - YMN44DSIII
Anglický název: Thesis Preparation III. (Distance Learning)
Zajišťuje: Program Studia občanské společnosti (24-KSOS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2017
Semestr: oba
E-Kredity: 12
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/8, Z [HS]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Staré označení: YMN02PSZI
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D.
Prerekvizity : YMN33DSII
Záměnnost : YMN02PCLI, YMN024, YMN04DSIII
Je záměnnost pro: YMN04DSIII
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D. (18.01.2019)
Účelem Diplomního semináře III je umožnit studentům prezentovat první výsledky diplomové práce. Všichni studenti mají možnost zapojit se formou diskuse a prezentující student si zároveň trénuje dovednost prezentace DP. Diplomový seminář III navazuje na Diplomní seminář I a II, tj. přepokládá, že studenti již mají vyřešeny základní teoretické i metodologické problémy a sesbíránu alespoň část dat (v případě teoretických prací mají již část DP zpracovanou). Studenti, kteří toto nesplňují, nemohou předmět absolvovat.
Metody výuky
Poslední úprava: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D. (23.09.2020)

 Výuka bude probíhat v měsíci říjnu formou distanční, a to on-line setkání v kombinaci s individuálními nebo on-line konzultacemi podle potřeby studentů. V následujícím období bude forma výuky upřesněna s ohledem na epidemiologickou situaci a platná nařízení. Studenti o formě výuky budou informáni nejméně 5 dní předem.

viz Sylabus v souborech v SIS

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: FEJFAPET (25.04.2014)

Viz sylabus.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D. (15.09.2021)

Diplomní seminář III

ZS 2021/22 prezenční a kombinované studium

Vyučující: Tereza Pospíšilová

 

Anotace: Účelem Diplomního semináře III je umožnit studentům prezentovat první výsledky diplomové práce. Všichni studenti mají možnost zapojit se formou diskuse a prezentující student si zároveň trénuje dovednost prezentace DP. Diplomový seminář III navazuje na Diplomní seminář I a II, tj. přepokládá, že studenti již mají vyřešeny základní teoretické i metodologické problémy a sesbíránu alespoň část dat (v případě teoretických prací mají již část DP zpracovanou). Studenti, kteří toto nesplňují, nemohou předmět absolvovat.

Prezentace výsledků DP:  10 minut formou PPT prezentace. Studenti se zaměří i na grafickou úroveň a styl prezentace. Struktura prezentace typicky: (a) téma a jeho relevance, (b) cíle DP a výzkumné otázky, (c) konceptuální rámec nebo zvolený teoretický přístup, definice hlavních pojmů, (d) zvolený metodologický přístup, metody sběru dat, zkoumaný vzorek, metody analýzy dat, (e) zjištění. Každá prezentace je komentována ze strany vyučující a diskutována s ostatními studenty. POZOR: 3 pracovní dny před termínem prezentace vložte svoji prezentaci do odevzdávárny ke kurzu v Moodlu!

První povinné setkání proběhne 20. 10. od 15:30 do 18:20 (učebna 2.33). Na tomto setkání studenti prezentují pokrok na své DP.

Druhé povinné setkání proběhne 24. 11. od 15:30 do 18:20 (učebna 2.33).

S ohledem na epidemiologickou situaci a platná nařízení může dojít v průběhu semestru k přesunutí do on-line výuky v prostředí MS Teams. Studenti o formě výuky budou informováni nejméně 5 dní předem.

Atestace: Předmět je úspěšně ukončen, pokud student úspěšně prezentoval první výsledky své diplomové práce a zúčastnil se navíc alespoň jednoho dalšího setkání, kde se zapojil do diskuse.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D. (27.09.2017)


Absolvování DPS I a DPS II.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK