PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Diplomní seminář III. - YMN02PCLI
Anglický název: Thesis Preparation III.
Zajišťuje: Program Studia občanské společnosti (24-KSOS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2016
Semestr: letní
E-Kredity: 12
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: YMN02PCLI
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D.
Mgr. Jiří Navrátil, Ph.D.
Záměnnost : YMN024, YMN30P3S0
Je záměnnost pro: YMN04DSIII, YMN024, YMN44DSIII
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Během semináře studenti představují postup práce na svých diplomových projektech a získávají zpětnou vazbu od vyučujících i od kolegů - studentů.
Poslední úprava: Halbichová Lenka, Mgr. (21.06.2015)
Metody výuky

Výuka probíhá formou individuálních konzultací s vedoucím diplomové práce.

Termíny společných seminářů jsou uvedeny v sylabu.

Podrobné informace o požadavcích kladených a diplomovou práci jsou zveřejněny v dokumentech připojených k tomuto předmětu.

Poslední úprava: Šloufová Romana, Mgr. (29.01.2010)
Požadavky ke zkoušce

1. Účast na dvou seminářích.

2. Prezentace diplomové práce.

 

Poslední úprava: Pospíšilová Tereza, doc. PhDr., Ph.D. (21.01.2012)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK