PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Diplomní seminář III. (kombinovaná forma) - YMN024
Anglický název: Thesis Preparation III. (Distance Study)
Zajišťuje: Program Studia občanské společnosti (24-KSOS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2016
Semestr: letní
E-Kredity: 12
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/4, KZ [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Staré označení: YMN02PCLI
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D.
Mgr. Jiří Navrátil, Ph.D.
Záměnnost : YMN02PCLI
Je záměnnost pro: YMN04DSIII, YMN02PCLI, YMN44DSIII
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Lenka Halbichová (21.06.2015)
Během semináře studenti představují postup práce na svých diplomových projektech a získávají zpětnou vazbu od vyučujících i od kolegů - studentů.
Metody výuky
Poslední úprava: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D. (21.01.2012)

Viz sylabus.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D. (21.01.2012)

1. Účast na dvou seminářích.

2. Prezentace diplomové práce.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK