PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Diplomní seminář II. (kombinovaná forma) - YMN33DSII
Anglický název: Thesis Preparation II. (Distance Learning)
Zajišťuje: Program Studia občanské společnosti (24-KSOS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/6, Z [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Staré označení: YMN02PSZI
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: Mgr. Selma Muhič Dizdarevič, Ph.D.
Prerekvizity : YMN22DSI
Záměnnost : YMN016, YMN02PSZI, YMN03DSII
Je prerekvizitou pro: YMN44DSIII
Je záměnnost pro: YMN03DSII
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D. (26.09.2017)
Anotace: Účelem Diplomního semináře II je vést studenty v přípravě diplomové práce. Diplomní seminář II navazuje na Diplomní seminář I, který studenti završili napsáním projektu diplomové práce. V rámci DS II jsou studenti vedeni (a) k vypracování rešerše odborné literatury a následnému (b) lepšímu teoretickému ukotvení výzkumných otázek. Studenti, kteří plánují empirický výzkum, dále upřesňují (c) výběr vzorku a (d) volbu metod sběru dat a (e) mohou začít se sběrem dat.
Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Selma Muhič Dizdarevič, Ph.D. (25.09.2020)Výuka probíhá formou seminářů a skupinových konzultací s vedoucím diplomové práce nebo jiným určeným členem katedry. Výuku vede Mgr. Selma Muhič Dizdarevič, Ph.D. Dále viz soubory v SIS, též Moodle.

 V případě zhoršeni situace v souvislosti s epidemii, bude se vyučovat online v prostředí MSTeams, případně Zoom v termínu dle rozvrhu. Vyučující pošle odkazy pro připojení. 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Kristýna Macková (07.11.2018)

Dále viz soubory v SIS, též Moodle.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D. (01.10.2017)

Viz sylabus v souborech v SIS (+ v Moodlu).

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Kristýna Macková (06.01.2019)


Absolvování DS I.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK