PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Diplomní seminář III. - YMN30P3S0
Anglický název: Thesis Workshop III.
Zajišťuje: Program Studia občanské společnosti (24-KSOS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2004
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: MN30P3S0I
Je záměnnost pro: YMN02PCLI
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Diplomní seminář pro 2. ročník spočívá v individuálních konzultacích s vedoucím práce, v účasti na společných seminářích v termínech sdělených katedrou. Termíny odevzdání dipolomové práce viz harmonogram akademického roku na www.fhs.cuni.cz. Při odevzdání diplomové práce na sekretariát Institutu magisterských studií na Hůrce student nemusí mít ukončené všechny kurzy. Kontrola zápočtů, kreditů a studijních povinností probíhá před konáním obhajoby. Pravidla pro vypracování diplomové práce jsou zveřejněny v podatelně FHS UK.
Poslední úprava: JOSIFKO (09.01.2008)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK